Legislació vigent

En aquesta pàgina trobareu un recull de les principals normatives que afecten al col·lectiu del bestiari festiu.

Inventari del Patrimoni Festiu de Catalunya (Administració de la Generalitat)

 • Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural

  (DOGC núm. 1719, de 12 de març de 1993). Consultar en especial els articles 2, 3 i 6.
  Del reconeixement de la importància cabdal de l’associacionisme cultural a Catalunya i, en general, de l’acció de la societat civil organitzada en entitats amb voluntat de servei públic, aquesta Llei de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural defineix com a objectius bàsics del text la potenciació de la cultura tradicional i popular, la dinamització de l’associacionisme cultural i la protecció dels seus béns patrimonials.
  La Llei s’adreça principalment als diferents àmbits de la cultura tradicional catalana, com la música, el teatre amateur, el cinema amateur, la dansa, el folklore i les festes d’arrel tradicional; les entitats populars de cultura; així com les entitats que promouen l’estudi, la difusió i la conservació del patrimoni etnològic.
  Per últim, La societat catalana ha estat protagonista d’una evolució cultural en el camp de la cuina i la gastronomia que l’ha dut a concebre-les com a part del seu patrimoni immaterial. És per això que s’introdueix la cuina com un dels elements del conjunt de manifestacions culturals que formen part de la cultura popular i tradicional.

 • Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya

  (DOGC núm. 4743, de 19 d’octubre de 2006).

 • Decret 38/2015, de 24 de març, de traspàs de funcions de la Generalitat de Catalunya al Consell General d’Aran en matèria de patrimoni festiu

  (DOGC núm. 6839, de 26 de març de 2015).

 

Organització d’espectacles públics i plans d’autoprotecció (Administració de la Generalitat)

 

Ús d’artificis de pirotècnia (Administració de la Generalitat)

 

Ús d’artificis de pirotècnia (Administració de l’Estat)

 

Ús d’artificis de pirotècnia (Unió Europea)

 

FONT: Festes i Espectacles. Departament de Cultura [gencat.cat].