Assegurances

Defensa Jurídica i Responsabilitat Civil per a Membres de la Junta Directiva (D&O)

Fruit d’un conveni amb Arç Corredoria d’Assegurances SCCL, des del 2016, l’Agrupació ofereix a totes les entitats federades que estiguin al corrent del pagament de les quotes una pòlissa de cobertura de Defensa Jurídica (ARAG) i una altra pòlissa de Responsabilitat Civil per a Membres de les Juntes Directives (ACE), sense cost per a les colles, amb l’objectiu d’aportar mecanismes que protegeixin el col·lectiu davant de qualsevol reclamació o situació atípica.

Responsabilitat Civil i Accidents

Fruit del mateix conveni signat amb Arç, l’Agrupació disposa de pòlisses col·lectives amb la Mútua General de Seguros (MGS), tant de Responsabilitat Civil com d’Accidents adreçades a les entitats de Bestiari Festiu.

La ITC número 18 del Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria recull la obligació als grups de foc de disposar d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil, així com una altra pòlissa d’Accidents (obligatòria per als membres menors d’edat).

En aquest enllaç trobareu els principals centres d’atenció mèdica d’urgències concertats per MGS:

Per contractar una pòlissa

La contractació de les pòlisses de Responsabilitat Civil i Accidents està limitada a les entitats federades a l’Agrupació. Cal que sol·liciteu els documents d’adhesió al correu info@bestiari.cat, i els retorneu escanejats, degudament emplenats i segellats.

 

En cas de sinistre

En cas que sigui necessària atenció mèdica, en primera instància l’hauran d’atendre els serveis d’emergències mèdiques.
Un cop rebuda la primera atenció, cal posar-se en contacte amb la companyia MGS o amb Arç Corredoria d’Assegurances SCCL i notificar el sinistre el més aviat possible.

MGS, Seguros y Reaseguros, S.A.
Av. Diagonal, 543
08029 Barcelona
Tel. sinistres: 902 120 863

Arç Corredoria d’Assegurances, SCCL
Casp 43, 08010 Barcelona
08010 Barcelona
arccoop@arccoop.coop
93 423 46 02