Inventari del Bestiari Festiu

Tot inventari té com a principal missió l’obtenció d’un cens actualitzat d’elements, a fi de poder-ne fer un seguiment de la seva evolució al llarg del temps. L’Inventari del Bestiari Festiu va una mica més enllà, i pretén documentar de forma adequada totes les figures que s’hi incorporin; amb l’objectiu que sigui el portal de referència en aquest àmbit, tant per a la població en general com per a la comunitat científica.

A banda de la catalogació dels propis elements de bestiari festiu (patrimoni material), aquest inventari obre les portes a la catalogació dels elements de patrimoni immaterial, com ara els oficis vinculats a aquest àmbit, les principals festivitats on el bestiari hi és present, així com els col·lectius que desenvolupen el fet festiu.

Aquest és un projecte transversal, obert i viu, de forma que es preveu la seva revisió i ampliació de forma contínua al llarg dels anys. Un cop finalitzats els treballs de recerca i recollida d’informació i revisió, els resultats es publiquen al portal https://inventari.bestiari.cat.

El projecte d’Inventari del Bestiari Festiu es va iniciar l’any 2015, fruit de la inquietud i l’interès d’en Sete Udina, aleshores president de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, per catalogar els elements festius del principat, amb la mirada posada a aconseguir aglutinar els elements de tot l’àmbit europeu.