Assessorament jurídic

Fruit d’un conveni signat amb la Cooperativa Coop de Mà SCCL, des del 2016 ofereixen accés a l’eina de Cogestió econòmica i fiscal amb condicions avantatjoses.

Us oferim una eina que facilita la gestió econòmica fiscal i comptable de les entitats sense ànim de lucre, a través de la utilització per part de les entitats d’una interfície web que no requereix disposar de coneixements comptables previs, i que tutoritzat per “COOPDEMA” és capaç de nodrir un sistema comptable per doble partida i extreure informació suficient com per fer front a les obligacions fiscals que pertoqui en cada moment.

Per què una eina de gestió?
Amb aquesta eina no només donem resposta a les necessitats sorgides arran dels recents canvis en la legislació que afecten a les entitats sense ànim de lucre, si no també aconseguim una millor gestió econòmica, fiscal i comptable que permet un major control i més transparència per part de les mateixes entitats.

Una eina de gestió fàcil i econòmica
Interfície web que permet registrar tots els documents comptables per elaborar els informes econòmics (factures rebudes i emeses, nòmines, quotes socis, subvencions, tiquets…)
La interfície també incorpora un mòdul de conciliació bancària molt fàcil i intuïtiu que facilita el control de la tresoreria.
Una altre funcionalitat que ofereix la plataforma és la gestió documental, amb la que es poden crear factures i pressupostos d’una forma ràpida i senzilla, escollint models incorporats en format pdf, així com escanejar les factures rebudes i qualsevol altre document comptable/fiscal, i també arxivar els Estatuts, les darreres Juntes inscrites al Registre, el CIF…, concentrant en un mateix espai la documentació oficial de l’entitat.

Avantatges per al col·lectiu del Bestiari Festiu
Si en el moment de la contractació, la vostra entitat s’identifica com a membre de l’Agrupació, s’aplicarà una tarifa mensual reduïda respecte el preu general.
A més, l’Agrupació retornarà a les entitats federades una part proporcional de les despeses de Coopdemà en forma d’ajut (subjecte a concessió de subvenció).

Per a més informació i contractació

Cooperativa Coop De Mà SCCL
Rambla Marina, 178 entrl. 1a
08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 264 03 56
Mail. coopdema@coopdema.cat

(identifiqueu-vos com entitat membre de l’Agrupació del Bestiari Festiu)