Reunió informativa sobre Assegurances de Bestiari

Informem a totes les colles federades, que el proper dijous 26 d’octubre a les 19.30 h i de manera telemàtica, us emplacem a una reunió motivada pel canvi de condicions de les assegurances.

La relació d’Arç i MGS en les entitats amb ús de pirotècnia
Primer ens agradaria situar-nos per aquelles persones que porteu poc temps en actiu al món associatiu. L’any 2017, des de l’Agrupació del Bestiari es van negociar tot un paquet d’assegurances amb la companyia MGS i amb la mediació d’Arç Corredoria adreçat al col·lectiu del bestiari i les entitats que desenvolupen manifestacions festives, culturals i/o religioses amb ús d’artificis pirotècnics (ITC-18). Per les característiques de l’activitat no resulta fàcil comercialitzar els nostres riscos a les empreses d’assegurances. A banda de consolidar cobertures, es van obtenir condicions econòmiques molt favorables.
Posteriorment, altres col·lectius també van subscriure aquests acords.
Les incerteses en pandèmia
Durant els períodes d’aturada d’activitat a causa de la pandèmia, es van mantenir nombroses reunions de treball amb la mediadora i la companyia per tal de garantir la cobertura dels serveis, obtenint en una primera instància un retorn directe d’una part del cost de les pòlisses, i més endavant, contenint els preus de renovació.
La situació actual
És cert que l’històric dels darrers anys no apunta a un elevat índex de sinistralitat, però el cost dels sinistres és elevat, sobretot pel que fa als danys materials. En aquest context, s’ha negociat un increment controlat per a les futures contractacions i renovacions de pòlisses d’assegurança, que no arriba al 15%, el qual  considerem just i assumible per la majoria de les entitats, i permet garantir el futur de les pòlisses a mig termini. Al final, el cost de vida s’ha incrementat a tots els sectors, també a l’assegurador.
Des de la Junta de Govern s’estan treballant amb diferents propostes per intentar pal·liar part d’aquest increment, de forma que les entitats tinguin el menor impacte possible.

En cas que tingueu qualsevol dubte, podeu adreçar-vos tant al servei d’atenció de l’Agrupació del Bestiari (info@bestiari.cat, 935175587) com directament a Arç (si es tracta de qüestions de caràcter tècnic o comercial).

Us esperem a la reunió!