Convenis i relacions institucionals

L’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya representa al conjunt del col·lectiu i en defensa els seus drets davant les institucions i l’Administració Pública.

Som membres de:

Formem part de:

Mantenim contacte habitual amb les Administracions:

 • Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya
 • Cultura. Àrea de Presidència, Diputació de Barcelona
 • Área de Industria y Energía Delegación del Gobierno a Catalunya
 • Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona
 • Regidoria de Cultura i Servei de Turisme, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

L’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya es troba inscrita al Registre de grups d’interès  de Catalunya amb número d’identificador únic 1852.

Tenim signat conveni de col·laboració amb les següents federacions, entitats i empreses:

 • Adifolk, per a l’assessorament i difusió de les activitats (2018-2021)
 • Arç Cooperativa, Serveis Integrals d’Assegurances, per a la contractació de les assegurances col·lectives de Responsabilitat Civil, Accidents, Protecció Jurídica i Responsabilitat Civil per a Directius (D&O) de les entitats federades (2016)
 • Consultoria Coopdemà, per a la prestació de serveis de cogestió econòmica, fiscal i financera adreçada a les entitats federades (2016)
 • Institut Ramon Muntaner, per a la col·laboració en la realització de l’inventari del bestiari festiu (2017)
 • Col·lectiu Ronda, per a l’assessorament jurídic en els afers jurídics col·lectius (2018)

Estem adherits a:

Rebem ajuts i subvencions de:

 • Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya
 • Àrea de Cultura, Diputació de Barcelona
 • Institut de Cultura de Barcelona, Ajuntament de Barcelona
 • Regidoria de Cultura, Ajuntament de Vilafranca del Penedès
 • Fundación Bancaria La Caixa