Com es pot renovar el certificat digital si el càrrec de president/a ha vençut durant la pandèmia?

A causa de la pandèmia, la llei ha aixecat l’obligació que se celebri l’Assemblea General Ordinària.

Les decisions que s’hagin de prendre mentre no es recuperi la normalitat (o la legislació ho exigeixi), recauen única i exclusivament sobre la persona que ocupa el càrrec de la presidència. Aquesta té potestat per a prendre totes les decisions que es prenguin durant aquest període, com ara l’aprovació dels comptes anuals i pressupostos.

No obstant això, resulta impossible de gestionar la renovació del certificat digital de representant si al registre d’entitats hi consta la junta directiva caducada.

A continuació, us presentem dues alternatives per a poder resoldre aquesta situació:

  1. Ús del certificat digital personal del/de la representant.
  2. Inscriure al registre d’entitats la renovació temporal de la junta directiva.

Molts tràmits els pot realitzar la persona representant amb el seu certificat digital personal

Cal saber que la majoria dels tràmits amb la Generalitat de Catalunya, i altres administracions provincials i locals, permeten l’ús dels certificats personals de la persona representant de l’entitat (president/a), ja sigui el certificat IDCat (no el confongueu amb IDCat mòbil), com també el DNI electrònic.

Trobareu més informació en aquests enllaços:

Inscriure al registre d’entitats la renovació temporal de la junta directiva

Organisme: Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya

Enllaç al tràmit: http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inscripcio-dels-organs-de-govern-duna-associacio 

Requisits previs:

  1. La Junta Directiva ha d’haver vençut durant el període de restriccions imposades per la pandèmia.
  2. Cal disposar d’un certificat digital de representant no caducat. Alternativa: en cas que el certificat de representant es trobi caducat, el tràmit es pot fer amb un certificat personal de qui ostenta la presidència (DNI electrònic o IDCat).

Taxes: Des que es va decretar l’estat d’alarma, aquest tràmit és gratuït.

Documentació necessària: Certificat de renovació de la Junta Directiva (s’explica com emplenar- lo a continuació).

Com emplenar el certificat de renovació dels membres de la Junta Directiva: Podeu consultar el model de certificat normalitzat en el següent enllaç: http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/formularis/associacions/cert_renov_total_jd.pdf 

No obstant, donada la particularitat dels casos durant el període de restriccions a causa de la pandèmia de la Covid-19, es proposa usar el model de certificat que es mostra a continuació, i que podeu descarregar-vos a: https://bit.ly/3o5QkUd

És important que el certificat contingui la següent inscripció:

Per acord del 20% de les persones associades a l’entitat, i davant la impossibilitat de convocar l’Assemblea General a causa de les mesures vigents pel Covid-19, s’acorda la renovació de tots els càrrecs de la Junta Directiva per un any.

Procediment: Cal accedir a l’enllaç del tràmit i prémer el botó “Comença”.

Desplega l’opció “Per internet” i fes clic al botó “Ves-hi”.

A continuació, fes clic a l’enllaç “Descarregueu-vos el formulari”.

El formulari PDF no funciona si s’obre directament al navegador. Obre el fitxer descarregat amb el programa Adobe Reader fent clic a l’opció “Obre amb el lector del sistema”.

Fes clic a la primera opció “Sóc la persona interessada o el representant legal de la persona jurídica sol·licitant”. Confirma el missatge d’avís prement el botó “Sí”.

A la primera pàgina es demana emplenar les següents dades:

  • Les dades d’identificació de la persona jurídica fan referència a les dades de l’associació.
  • L’adreça de la persona jurídica fa referència a la seu social de l’associació.
  • Les dades del representant de la persona jurídica fan referència a la persona sol·licitant, ha de ser membre de la Junta Directiva.

A la segona pàgina heu de fer clic al botó “Copia dades del/de la sol·licitant” i emplenar l’adreça de correu electrònic i telèfon mòbil per a rebre notificacions sobre aquest tràmit.

A la tercera pàgina, haureu de cercar la vostra entitat al registre d’associacions. Podeu escriure una part del nom de l’entitat a la primera casella i prémer al botó “Cerca”. El desplegable mostrarà totes les entitats que compleixin el criteri de cerca. La resta de camps s’emplenen sols.

Si l’obtenció del certificat és urgent per a la vostra entitat, us recomanem que ho deixeu anotat al camp d’observacions.

Per exemple “Necessitem amb certa urgència un certificat actualitzat on hi consti la vigència dels càrrecs de la junta directiva per a poder renovar el certificat de representant a la FNMT”.

Per últim, cal adjuntar el certificat de renovació de Junta Directiva, marcar la casella “Accepto les condicions”, fer clic al botó “Validar” i prémer al botó “Desar”. Si el formulari indica algun error, cal revisar-lo abans de desar.

Torna a la pàgina web del tràmit i fes clic a la tercera pestanya “Enviar a tramitar i rebre acusament de rebuda”. Has d’adjuntar el document on posa “Tria un fitxer” i fer clic a “Envia”.

L’enviament pot tardar una estona (probablement fins a un minut). Un cop fet l’enviament, ens haurà assignat un codi del tràmit. Es recomana descarregar l’acusament de rebuda (PDF) i guardar-lo per si calgués fer algun tipus de reclamació posterior.

Rebreu al cap d’uns dies – o setmanes – una notificació al correu electrònic que hagueu indicat en la sol·licitud per a poder descarregar el document.

Podeu accedir a la notificació fent clic al botó “Accés a la notificació”, indicar el CIF de l’entitat i el número de telèfon o correu electrònic vinculat al tràmit. Rebreu una contrasenya d’un sol ús per confirmar l’accés.

Si necessiteu aquest document per a tramitar la renovació del certificat digital (FNMT), tingueu en compte que aquest document té una validesa de 15 dies des de la seva data d’emissió. Per tant, estigueu atents a la seva recepció per a que no caduqui.

(Font Foto: Pexels)