‘Per no perdre el temps’, una mostra sobre l’evolució dels calendaris i almanacs tradicionals

Del 5 de desembre del 2020 al 30 de gener del 2021 es podrà visitar a la Casa dels Entremesos l’exposició ‘Per no perdre el temps’.

La mostra presenta un aproximació al que va ser la producció de calendaris i almanacs durant tot el segle XIX i principis del segle XX, unes publicacions que es van fer molt populars pels seus continguts pràctics, amb dades astronòmiques, religioses, festives i d’interès agrícola, com podien ser les llunacions, el pronòstic del temps o la celebració de fires i mercats.

Una informació molt útil per a la població en general, però en especial per al món rural i la pagesia.

Juntament amb aquests continguts més útils i tabulats, els calendaris també contenien versos, dites, escrits sobre cultura popular o remeis, així com recomanacions per a la sembra i plantació dels productes del camp.

De petit format i amb portades senzilles, les il·lustracions més vistoses quedaven reservades a les pàgines interiors, on apareixien moltes imatges arquetípiques de la vida de pagès i les feines del camp.

Amb el temps, els calendaris es van anar diversificant per temàtiques: n’hi havia de religiosos, instructius i morals, literaris, polítics, satírics, filosòfics, etc. Tant van proliferar, que comerços i empreses amb cert renom publicaven els seus propis almanacs per regalar als clients com a reclam publicitari.

A partir de la segona meitat del segle XIX, l’edició de calendaris a Catalunya representava tot un negoci que donava feina a editors, impressors, gravadors i dibuixants. Se’n feien grans tiratges que, en algun cas, van arribar a superar el milió d’exemplars.

A l’exposició ‘Per no perdre el temps’ es pot observar com eren i com van evolucionar els calendaris tradicionals, la varietat de capçaleres i de formats que existien, quina era l’estructura i els continguts més habituals o les imatges arquetípiques.

Tot plegat es podrà veure a través d’una petita però singular col·lecció de calendaris vuitcentistes representativa de la gran producció que va existir a Catalunya i també a l’Estat espanyol.

Alguns aspectes que es destaquen de la mostra són:

 • La publicació de calendaris: Des del primer Llunari de Bernat de Granollacs aparegut
  el segle XV, fins a mitjans del segle XX, ha estat una tradició editorial encara poc
  estudiada i representa un patrimoni documental i gràfic d’alt interès per comprendre
  fets històrics i sociològics que han deixat petja en els seus continguts impresos.
 • Durant el s XIX i principis del s XX hi hagué una eclosió pel que fa a l’edició de
  calendaris, i alhora, una proliferació de molts impressors i gravadors, especialment a la
  ciutat de Barcelona.
 • Aquestes publicacions tenen una estructura arquetípica en els seus continguts però
  també hi ha singularitats i continguts sorprenents que val la pena estudiar.
 • Els calendaris i almanacs van tenir una gran funció social com a difusores de
  coneixement i cultura. En moltes llars, eren l’única publicació que es comprava.
 • S’estableix una relació comparativa de les edicions al Principat en aquest període
  amb la resta de la Península i del món.
 • Actualment encara perviu l’edició del tradicional Calendari de l’Ermità (ininterrompuda
  des de la seva creació el 1876), que és l’única en què es pot traçar una història
  continuada d’empresa familiar dedicada a l’edició d’aquestes publicacions.
 • Edicions Morera, l’actual continuadora d’aquesta tradició editora, disposa d’una petita
  col·lecció de calendaris antics els quals, completats amb aportacions d’altres
  biblioteques o hemeroteques, poden ajudar a posar llum sobre un tema encara molt
  poc estudiat a casa nostra.

Objectius de l’exposició: Donar a conèixer un patrimoni fins ara poc visible i poc estudiat. Posar en valor el paper que van tenir els calendaris en el context social i polític de l’època. Entendre aspectes de la vida quotidiana del nostre passat rural i el canvi cap a la societat urbana. Conèixer aspectes del món editorial.

Conferència: Dijous 21 de gener a La Casa dels Entremesos. El comissari de l’exposició, Norbert Tomàs, director d’Edicions Morera, oferirà una conferència per tractar diferents aspectes de l’exposició.

Exposició itinerant: Aquesta exposició tindrà itinerància arreu de Catalunya durant dos anys. Es podrà visitar a espais com museus etnogràfics, biblioteques, sales d’exposicions municipals i centres culturals.