Els Premis Baldiri Reixac 2021 busquen idees creatives davant situacions adverses

Aquest any, marcat per la pandèmia del coronavirus, ha estat un any de canvis en què s’ha produït una gran transformació social. “Res tornarà a ser com era i l’educació no pot quedar-se indiferent”, expliquen des de la Fundació Carulla. De fet, els premis que cada any impulsa aquesta organització, els Premis Baldiri Reixac, se centraran l’any 2021 en la resiliència.

Resiliència és una paraula que significa adaptació i superació davant les situacions adverses. La 43a edició dels Premis Baldiri Reixac cerca, en la categoria “Connexions” (en la qual poden participar les entitats), projectes codissenyats entre un centre educatiu i una associació cultural (o un artista) que treballin, precisament, aquesta capacitat.

“Busquem projectes que treballin la resiliència a través de l’art i la cultura, esdevenint binomis transformadors capaços de fer front de forma creativa i cooperativa a reptes educatius i socials, en especial aquells provocats per l’actual situació d’emergència sanitària”, expliquen des de la Fundació Carulla sobre la categoria “Baldiri Connexions”.

En total, en aquesta categoria s’oferiran deu premis, cadascun d’ells de 4.000 €, que s’hauran de destinar íntegrament al projecte. Aquestes idees de col·laboració es presentaran i premiaran el 2021 i s’han de pensar tenint en compte que s’implementaran durant el curs 2021-2022. Totes elles, a més, han de ser projectes que no han començat a caminar o que compten amb un recorregut màxim d’un curs acadèmic.

Criteris de valoració

A l’hora d’escollir un projecte o altre, els Premis Baldiri Connexions tindran en compte un total de nou criteris. Els més importants són:

  1. Que siguin projectes que, des de les arts i la cultura, tinguin una clara voluntat transformadora per donar respostes a necessitats educatives concretes, especialment a aquelles provocades per la crisi sanitària de la Covid-19 (16 punts).
  2. Que siguin idees o projectes codissenyats entre centres i artistes o agents culturals fruit d’una col·laboració singular(15 punts).
  3. Que ho facin des de l’actitud de resiliència, entesa com l’adaptació i superació de les situacions adverses fent-se més forts i projectant-se d’una manera creativa en el futur. Això pot incloure diverses respostes i estratègies: l’enfocament emocional, el component comunitari, canvi en continguts i metodologies, aspectes curriculars, etc (15 punts).
  4. Que impulsin la cultura, els llenguatges artístics i la creativitat entre l’alumnat (15 punts).

Terminis

Per presentar-se als Premis Baldiri Reixac en la categoria “Connexions” s’haurà d’omplir un formulari habilitat a la pàgina web de la Fundació Carulla. En ell s’hauran d’indicar les dades de contacte, explicar com s’han conegut l’escola i l’entitat, quina és la idea, què es vol transformar i quines competències es podran treballar amb aquest projecte.

Les candidatures es podran inscriure fins al dijous 11 de febrer. A continuació hi haurà una primera fase interna de valoració en què es comprovarà el compliment dels requisits de cada projecte i se seleccionaran els candidats prefinalistes.

En la segona fase el jurat deliberarà i escollirà els finalistes. Més concretament, en la modalitat “Connexions” es reunirà de forma presencial o telemàtica amb els docents i les entitats finalistes entre els mesos d’abril i maig. Finalment, al mes de maig es comunicarà quines són les propostes guardonades (i les no guardonades) i el 13 de juny es farà el lliurament dels Premis Baldiri Reixac.