Digitalització 3D de figures

Introducció

La història avala que la conservació dels elements d’imatgeria festiva no és tasca senzilla. Sovint som coneixedors de la desaparició d’elements festius a causa del seu deteriorament, per un accident, o bé simplement per manca d’interès prolongat en el temps per part dels col·lectius i/o les institucions.

Davant l’amenaça de pèrdua de figures per abandonament o per simple accident, l’objecte d’aquest projecte pretén facilitar l’aplicació de noves tècniques basades en tecnologia 3D que contribueixin a la conservació i recuperació del patrimoni material. L’obtenció d’imatges en 3D obre la porta a que aquestes siguin usades en el procés constructiu de rèpliques de caràcter parcial o complet.

Per altra banda, es considera necessari renovar els llenguatges que permetin apropar la cultura popular als nous públics, així com també promoure la irrupció de la cultura popular catalana a les escoles i instituts, a les comunitats de makers i als apassionats de la tecnologia 3D de forma lliure i oberta.

Es pretén complementar l’objecte d’aquest projecte posant a disposició de la comunitat l’accés als continguts 3D de diferents formes, ja siguin per mitjà d’un visor 3D d’elements o bé per mitjà de la descàrrega de fitxers per a ser bolcats a una impressora 3D domèstica.

És la primera iniciativa d’aquestes característiques que s’ha fet de forma global per a un àmbit cultural concret, i amb una finalitat tant arxivística com divulgativa.

Objectius

El projecte Digitalització en 3D de les figures de bestiari festiu es basa en els següents objectius:

  • Contribuir a la pervivència dels elements de patrimoni material aplicant tècniques basades en 3D que, a partir dels fitxers digitals obtinguts, permetin la recuperació i la replicació d’elements festius per mitjà de tècniques constructives modernes
  • Promoure i afavorir la interacció amb els nous públics, per mitjà d’eines i llenguatges innovadors, tot apropant la cultura popular a les comunitats digitals i de makers
  • Incorporar elements d’innovació tecnològica a la cultura popular i tradicional catalana
  • Facilitar l’accés al patrimoni cultural de forma universal i lliure

 Avantatges per als participants

Les entitats participants en el projecte de digitalització en 3D de les figures de bestiari festiu es podran acollir a les següents qüestions/avantatges:

  1. Arxiu i custòdia dels fitxers: l’Agrupació del Bestiari custòdia els fitxers informatitzats obtinguts en el procés d’escaneig per a ser usats per part de l’entitat propietària en futurs processos de restauració de la figura, o bé per a la construcció de rèpliques.
  2. Divulgació: ús dels fitxers digitalitzats en baixa qualitat per a ser inserits en catàlegs i pàgines web. Així com també oferir la descàrrega d’aquests fitxers a centres educatius i públic en general per a formar rèpliques a petita escala amb impressores 3D de gamma domèstica i mitja, amb finalitats no lucratives.

Qui s’hi pot acollir? Com s’ha de sol·licitar?

Entitats federades a l’Agrupació del Bestiari. Per a poder-hi participar, és necessari emplenar el formulari de sol·licitud. Serà necessari lliurar signat un conveni de custòdia dels fitxers, per part de l’entitat que administra la figura (cessionària) i per part de l’entitat propietària (ajuntament o altres privats, si s’escau).

Es preveu arribar a cobrir en una primera fase entre 150 i 200 figures de bestiari.

Requisits i criteris de selecció

Es constituirà una comissió mixta formada per membres de l’Agrupació i de l’empresa tecnològica que col·labora amb el projecte, a fi de valorar la viabilitat per a cada figura.

Criteris de priorització a l’hora d’escollir figures:

  1. Antiguitat i risc: Preferència per les que tinguin major antiguitat i/o major risc de deteriorament.
  2. Mides: Que puguin passar per un accés de 270cm (alt) per 280cm (ample), i un cop muntats tinguin una alçada inferior a 350cm.
  3. Materials: Que estigui construïda amb materials sòlids i la textura dels seus materials faci viable la tasca d’escaneig.

Quin cost té per a les entitats formar part d’aquest projecte?

Les despeses d’escaneig, logística i post-producció són assumides per l’Agrupació del Bestiari, gràcies a l’aportació que ha fet la Fundació PuntCAT en aquest projecte.

Les entitats participants només han d’assumir les despeses de desplaçament (anada i tornada) de les figures de bestiari al centre logístic on es realitzaran les tasques (ubicat a Vilafranca del Penedès). Es pot facilitar la coordinació entre colles properes per a compartir vehicles i despeses.

Passos