Junta de govern

L’Agrupació de Bestiari Festiu de Catalunya fou constituïda formalment, en Assemblea pública celebrada al municipi de Santa Fe del Penedès, el dia 24 de novembre de 1996, en el decurs de la qual fou aprovat el projecte d’Estatuts socials, l’acta fundacional i un document organitzatiu. També es constituí la primera Junta de Govern de l’entitat, que actualment la formen les següents persones:

  • President, Sete Udina
  • Vicepresident econòmic, Jaume Múria
  • Vicepresident executiu, Mateu Tres
  • Secretària, Míssia Cabús
  • Vocal de mèdia, Rafael Pérez
  • Delegats territorials (vegeu els representants en la fitxa de cada àmbit territorial)