L’Inventari del Bestiari Festiu comença a prendre forma

El passat dimecres 25 d’abril de 2018, el Centre Cultural La Violeta de Gràcia va acollir la jornada de presentació de l’Inventari del Bestiari Festiu. Una representació de les entitats que formen part de l’Agrupació, altres entitats culturals i institucions hi varen assistir.

Antecedents

L’origen d’aquest projecte es remunta l’any 2015 on, l’aleshores president de l’Agrupació del Bestiari – en Sete Udina – va transmetre la necessitat de posar en marxa un projecte per a catalogar els elements de bestiari festiu. En aquell mateix any, es va constituir un comitè d’experts format per antropòlegs, historiadors, arxivers, constructors i experts en diferents disciplines relacionades amb el fet cultural, amb l’objectiu de consensuar la definició de què és bestiari festiu, així com els criteris per catalogar una peça, i els camps que s’hi ha d’incloure. Les conclusions d’aquest congrés es varen materialitzar en forma de congrés, celebrat el 21 de novembre de 2015 a Vilafranca del Penedès, per tal de donar a conèixer a la societat i a la comunitat cultural alguns dels àmbits tractats.

 

A banda de l’obtenció i gestió d’un cens dels elements festius, un inventari com aquest resulta de gran utilitat per a que aquesta informació pugui perviure al llarg dels anys. Al tractar-se d’una base de contingut oberta al públic, permet que la societat en general hi pugui tafanejar. Però, sobretot, està orientat a ser una eina de consulta especialitzada per a persones de l’àmbit de la recerca i l’estudi, ja sigui per a tesis, publicacions, treballs de recerca…

La segona fase (2016-2018)

Durant l’any 2017 i part del 2018, s’ha dut a terme la segona fase del projecte, en la qual s’ha executat un grau més de concreció a partir de tot allò que es va tractar en el comitè d’experts. S’ha redefinit el contingut de les fitxes de catalogació, s’ha definit la metodologia de treball, el tractament de la informació i la línia editorial. A més, s’ha dissenyat una base de dades web, oberta i consultable per als usuaris a través d’internet.

L’equip de treball ha estat format per fins a vuit persones al llarg del desenvolupament d’aquesta tasca:

  • De l’organigrama de l’Agrupació en formen part tres persones: la direcció del projecte, la coordinació de la recerca i una tècnica/administrativa.
  • D’institucions col·laboradores i personal extern, en formen part tres persones més: l’assessora en recerca i patrimoni, l’encarregat de la revisió ortogràfica i el dissenyador web.
  • Per últim, a dia d’avui podem comptar amb el suport d’un parell de col·laboradors externs que, mica en mica, anirem consolidant i ampliant amb l’objectiu d’arribar a completar els elements.

Aquesta fase del projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Institut Ramon Muntaner, la Fundación Bancaria La Caixa, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona. La col·laboració amb l’Institut Ramon Muntaner ha permès unificar criteris de catalogació i permetrà, en un futur, poder vincular els elements amb fitxes de diferents inventaris de Patrimoni Cultural Immaterial impulsats en diferents punts del territori. També s’està col·laborant amb l’Esbart Català de Dansaires, impulsor de l’Inventari de Danses Vives, per a compartir i ampliar les recerques que són d’interès comú.

A banda de catalogar els diferents elements de bestiari festiu, el catàleg està obert a la catalogació del Patrimoni Immaterial que gira entorn del bestiari. En aquesta línia també s’està treballant per a catalogar els oficis (escultors i restauradors), en col·laboració amb el Gremi d’Escultors i Restauradors d’Imatgeria Festiva (GERIF), les formes de sociabilitat (col·lectius), així com les festes i tradicions més significatives.

A dia d’avui, hi ha publicada mitja trentena de fitxes d’elements de bestiari festiu. No obstant, hi ha més de mig centenar de figures en procés de revisió ortogràfica prèvia a la seva publicació.

Visió de futur

Amb la finalització d’aquesta fase, i un cop consolidada la metodologia de treball, s’inicia un període en el qual es pretén catalogar la pràctica totalitat dels elements festius del principat.

Un cop consolidada la recollida de fitxes del principat, es pretén impulsar a llarg termini la catalogació dels elements de bestiari festiu a nivell europeu. Per a fer-ho possible, s’han iniciat contactes amb col·lectius d’altres territoris per a sumar-s’hi al projecte.

La presentació

A la presentació, es varen detallar diferents aspectes sobre l’execució d’aquesta segona fase, així com l’estat actual i els propers passos. També es va presentar públicament el portal web on es recullen totes les recerques de l’inventari del bestiari festiu.

Durant la cloenda, es va voler reconèixer la tasca que en Lluís Puig va dur a terme per a fer realitat l’Inventari del Bestiari Festiu. Un elogi compartit per Antoni Herrera, subdirector general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, que va voler recordar una cita del conseller de Cultura reivindicant la “cultura com a eina de progrés social i motor de llibertat”.

Podeu consultar l’inventari a l’adreça: Inventari del Bestiari Festiu (https://inventari.bestiari.cat)

 

Per a més informació, podeu consultar l’article que l’ENS de l’Associacionisme Cultural ha publicat a Tornaveu: https://www.tornaveu.cat/article/12413/el-bestiari-festiu-ja-te-casa