La Cultura Popular en defensa dels drets civils dels catalans i catalanes i de la celebració del referèndum de l’1 d’octubre

Els esdeveniments viscuts els darrers dies, en la qual s’han vist accions d’impediment de l’exercici de la democràcia, de la llibertat d’expressió i reunió, han generat nombroses mostres de rebuig de les accions antidemocràtiques i privatives de la llibertat, així com de suport a les persones, entitats i institucions que treballen per a garantir aquests drets, de forma pacífica, cívica i exemplar.

Reaccions des de l’Associacionisme Cultural

El teixit associatiu que vehicula la cultura popular catalana ha reaccionat – pràcticament en bloc – a partir dels fets succeïts el passat dia 20 de setembre, emetent comunicats – a través de les pàgines web i xarxes socials – de rebuig a la violació de les llibertats i de suport als afectats. L’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya també en prengué part publicant un comunicat al web i a les xarxes socials, així com adherint-se al manifest Davant el referèndum i les Festes de la Mercè 2017, com a entitat membre de la Comissió de Cultura Popular i Tradicional i de Patrimoni immaterial del Consell de la Cultura de Barcelona.

Algunes de les mesures preses per part del govern espanyol tenen una incidència directa en el desenvolupament de l’activitat cultural, ja sigui congelant partides pressupostàries del Departament de Cultura, ja sigui interferint directament en l’activitat diària i financera d’algunes de les entitats i federacions. S’està posant en risc l’associacionisme cultural català, un referent a nivell internacional.

Resposta unànime de l’Associacionisme Cultural

Davant aquesta situació d’excepció, i a petició de nombrosos representants, s’ha reunit de forma extraordinària aquest dissabte 23 de setembre el Consell de l’Associacionisme Cultural per tal de consensuar i subscriure el MANIFEST DE LA CULTURA POPULAR DE CATALUNYA EN DEFENSA DELS DRETS CIVILS DELS CATALANS I CATALANES I DE LA CELEBRACIÓ DEL REFERÈNDUM DE L’1 D’OCTUBRE DE 2017.

El manifest s’ha elaborat en diferents idiomes per a poder-ne fer el màxim de difusió a nivell internacional:

 

El Consell de l’Associacionisme Cultural

Constituït el 24 de febrer de 2015, el Consell de l’Associacionisme Cultural és el màxim òrgan consultiu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la cultura popular, la dinamització sociocultural i l’associacionisme cultural. Presidit per la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, en formen part la majoria de federacions i confederacions nacionals de l’àmbit de la cultura popular, en el qual l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya també en forma part.

L’Associacionisme Cultural Català, model únic al món

Al llarg de la història, es fa palès que la societat catalana s’ha vehiculat a través dels col·lectius, tant de caire polític i sindical, com passant pels gremis i les entitats culturals. Aquestes darreres tenen en l’actualitat un paper molt important per a la determinació de la identitat catalana.

Les associacions de primer nivell – les entitats de barri, locals o de petit abast – s’organitzen de forma col·lectiva en forma de federacions i confederacions. Aquestes entitats de segon i tercer nivell esdevenen com a marc de representació vers la societat i les institucions, amb la capacitat de treballar colze a colze amb l’Administració i influir en les polítiques culturals, compartint com a objectius la promoció, la dinamització i la salvaguarda de les diferents manifestacions festives.