Ja heu contractat les assegurances amb l’Agrupació del Bestiari? Consulteu les novetats que hem preparat per aquest any!

L’any 2016, l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya va encarregar a Arç Cooperativa un estudi sobre les necessitats de cobertura d’assegurança que necessitava el col·lectiu del bestiari festiu i
les entitats i associacions que en formen part. D’aquest estudi, va sorgir una proposta d’assegurances integrals col·lectives, obtenint d’aquesta forma uns productes amb condicions més favorables i amb la
força que implica negociar un paquet col·lectiu. Si bé tenint en compte la dificultat d’assegurar el risc en manifestacions festives amb ús de pirotècnia.

Des d’aleshores, cada any són més les entitats que s’hi sumen, permetent millorar les prestacions en benefici de tot el col·lectiu d’entitats del bestiari festiu i del món del foc.

Catàleg de servei:

 • Pòlisses tancades: Defensa Jurídica (ARAG) i Responsabilitat Civil per a Membres de Juntes Directives (D&O, Chubb)
  • Es contracten de forma automàtica cada any per a totes les entitats federades.
  • Sense cost, pel sol fet de formar part de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
 • Pòlisses obertes: Responsabilitat Civil i Accidents (MGS)
  • Contractació RC segons necessitats de cada entitat (capitals des de 150.000€ fins a 1.200.000€).
  • Preus competitius i cobertures millorades.
  • Accidents innominada.
  • Renovació cada 1 de juny. Es poden fer adhesions en qualsevol data.
 • Novetat 2018: Assegurança de Transport de Figures (MGS)
  • Cobertura de danys durant el transport amb vehicle privat i càrrega de les figures de bestiari festiu.
  • Renovació cada 1 de juny. Es poden fer adhesions en qualsevol data.

Com contractar les assegurances?

Podeu contractar les pòlisses de Responsabilitat Civil, Accidents o Transports únicament a través del servei d’atenció de l’Agrupació del Bestiari (correu: info@bestiari.cat, tel. 935175587, whatsapp. 647695263), en horari de matí. Per a formalitzar la contractació, caldrà emplenar el full d’adhesió corresponent i el mandat SEPA (si no el teniu, el podeu demanar).

En cas de disposar d’una pòlissa d’assegurança vigent, cal notificar per escrit a la companyia actual la voluntat de no renovació almenys trenta dies abans de la data de venciment.