Convocatòria de subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per activitats de cultura popular (fins 18 de juliol)

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, depenent de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural de la Generalitat de Catalunya, ha obert convocatòria de subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per a fer activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

Els ajuts són exclusivament per a les despeses de desplaçament dels participants, incloent-hi el transport de la càrrega d’elements, objectes o imaginari festiu necessari per desenvolupar l’activitat programada.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 3 al 18 de juliol de 2018.

Per a més informació: http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-desplacaments-fora-de-Catalunya-per-fer-activitats-i-projectes-relacionats-amb-la-cultura-popular-i-tradicional-catalana?category=