Comunicat de la Junta de Govern de l’Agrupació del Bestiari relatiu a les mesures a prendre pel coronavirus

Foto comunicat coronavirus

Des de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya es fa saber que el Govern de la Generalitat ha decidit establir noves mesures preventives, d’obligat compliment, per evitar la propagació del coronavirus. Aquestes mesures entren en vigor demà, 12 de març de 2020, i s’allargaran durant 15 dies.

Les mesures acordades – que poden ser d’afectació pel col·lectiu del bestiari festiu – són:

  • Se suspenen o s’ajornen les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que impliquin una concentració superior a 1.000 persones. En els casos en què aquestes activitats es desenvolupin en espais amb aforament inferior a les 1.000 persones, es podran celebrar únicament si només s’ocupa un terç de l’aforament màxim autoritzat, amb l’objectiu de garantir un espai de separació adequat entre els participants.
  • Aquestes mesures de restricció s’apliquen a espectacles públics, recreatius i d’oci, activitats culturals, religioses o similars, amb independència que siguin ofertes per un titular, explotador o organitzador públic o privat.

A més, es fa un recordatori de les mesures preventives d’higiene genèriques a seguir de protecció individual enfront de malalties respiratòries, recomanades pel Departament de Salut (NdP 10/03/2020):

  • Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.
  • Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
  • Evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors…) i altres objectes sense netejar-los degudament.
  • No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a l’Estat, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció.

També, el Departament d’Educació (NdP 10/03/2020) insta a la suspensió de tota activitat que organitzin els centres educatius del Departament o qualsevol servei del mateix Departament que no sigui lectiva o curricular, que es faci fora del centre i que impliqui professorat, personal no docent o alumnat de diversos centres simultàniament. Les sortides lectives que impliquin un sol centre es poden mantenir. Aquesta mesura de suspensió té efectes sobre fires, trobades, cantades, certàmens, etc.

Donades totes aquestes informacions, des de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya s’insta a totes les entitats federades que aquestes prenguin les mesures pertinents per a contribuir a la contenció del virus en els assajos, reunions i/o actes amb afluència programats pels pròxims dies. Valorant la cancel·lació o ajornament d’aquests, en funció de l’aforament, els col·lectius implicats o donant compliment de les informacions facilitades per les autoritats.

Tenint en compte que la potestat per ajornar o anul·lar un acte recau en primera instància a l’organitzador. En el cas de l’àmbit del bestiari festiu, algunes de les activitats possiblement afectades són organitzades per ajuntaments.

Accés a la informació oficial i contrastada

Es recomana als responsables de les entitats federades informar-se de forma permanent i seguir sempre
les indicacions de les autoritats sanitàries publicades ÚNICAMENT per mitjans oficials:

La finalitat d’aquest comunicat és aportar suport i un missatge de tranquil·litat a les persones responsables de les entitats federades, i traslladar-los la informació oficial emesa pels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya a fi que es pugui donar compliment de les mesures decretades, i que es puguin prendre decisions de forma responsable i objectiva, lluny de la por social que en alguns casos o mitjans s’ha pogut manifestar.

Es donaran més informacions en cas que se’ns informi de noves indicacions que puguin afectar el col·lectiu.

Vilafranca del Penedès, a 11 de març de 2020