L’Assemblea General Ordinària aprova la renovació de la Junta de Govern i la reducció del preu de la quota del 2021

El passat dissabte 29 de maig va tenir lloc a les 17.30 h la celebració de l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació del Bestiari, que es va fer de forma virtual. L’acte va comptar amb la presència d’una trentena de representants de les diferents colles de la federació.

Després de la lectura i l’aprovació de l’acta anterior, es va fer un recompte de les altes i baixes de socis. Així doncs aquest 2021 han entrat a formar part de l’Agrupació del Bestiari 11 noves associacions, mentre que una colla s’ha donat de baixa.

Pel que fa als serveis que ofereix la federació, el secretari Marc Rodero va fer un recordatori de l’atenció al telèfon de què disposa l’entitat (de dilluns a divendres de 8 a 14 h) i del canvi de localització de la seu, que ara es pot trobar a la plaça de Jaume I, número 12 local, de Vilafranca del Penedès.

Les activitats de l’Agrupació del 2020 i el 2021

Durant l’Assemblea es va fer un repàs de les activitats que es van poder realitzar des de l’Agrupació l’any 2020 malgrat la pandèmia, i es va fer la presentació del seu balanç econòmic. Tot plegat, es va aprovar amb 29 vots afirmatius, dues abstencions i cap vot negatiu.

Ja centrant-nos en aquest 2021, es van presentar la desena d’actes que ha coorganitzat enguany la federació conjuntament amb les colles federades, com també els seus plans. El projecte en conjunt rep el nom de “La Represa de les Bèsties Festives 2021” i es va aprovar amb 30 vots a favor, dues abstencions i cap vot negatiu.

Finalment, respecte a les quotes del 2021, es va recordar que tant aquest any com el passat, a causa de la crisi sanitària, s’havia proposat reduir-les un 30%. També es va notificar que els rebuts no es girarien fins a finals del mes de juny. La quota del 2021 es va aprovar per majoria absoluta.

Renovació de la Junta de Govern

Un altre dels punts destacats de l’Assemblea General va ser la renovació dels membres de la Junta de Govern. Per majoria es va aprovar la renovació dels càrrecs, que tindran una vigència de dos anys. Els membres que es van votar són:

  • Presidència: Mateu Tres
  • Vicepresidència executiva: Jordi Mullor
  • Vicepresidència econòmica: Mercè Ayora
  • Secretaria: Marc Rodero
  • Vocalia de mèdia: Eduard Sedó

L’actual junta va agrair la confiança de les entitats per haver renovat aquests càrrecs.