Protecció civil demana evitar aglomeracions i procurar un control dels espais per aquesta revetlla 2021

Aquest 2021, tot i que la situació de la pandèmia està millorant, encara no podrem tenir una revetlla de Sant Joan com les d’abans. És per aquest motiu que des de Protecció Civil s’han plantejat una sèrie de pautes a tenir en compte el pròxim 23 de juny a la nit.

Organització d’activitats de cultura popular

Primer de tot, en el cas de les activitats de cultura popular amb pirotècnia o foc, aquestes estan permeses sempre que s’evitin aglomeracions en els espais de visualització i es puguin mantenir les distàncies de seguretat d’1,5 m de distància interpersonal i de 2 m entre grups de persones.

Caldrà supervisar els espais de públic i delimitar els accessos. A més, el públic s’haurà de situar estàtic i, preferentment, assegut.

No es pot superar el 70% de l’aforament màxim, amb 1.000 persones com a màxim en espais interiors o 3.000 a l’aire lliure o espais interiors amb ventilació reforçada (20 l/s i persona).

En el cas dels correfocs i altres activitats amb mobilitat com falles, flama del Canigó o altres de similars, no es permet la interacció dels membres de l’activitat amb el públic.

Si el que es vol és preparar una foguera, aquesta s’haurà de fer amb autorització municipal, sempre que s’evitin aglomeracions en els espais de visualització i es mantinguin les distàncies de seguretat. En tot cas, es recomana autoritzar només foguerons per evitar un nombre elevat de persones.

Recordar: No utilitzar gel hidroalcohòlic en cas de fer servir pirotècnia i foc. Substituir per rentat de mans amb aigua i sabó.

Evitar aglomeracions i controlar accessos

Les principals normes del Departament d’Interior per aquest Sant Joan 2021 és la d’adaptar les activitats per garantir que no es generin aglomeracions i la de procurar un control dels espais.

La concentració de persones es relaciona directament amb els factors de risc de contagi de la Covid-19, és per aquest motiu que cal evitar les trobades no organitzades amb consum d’aliments o begudes on és difícil mantenir les mesures de prevenció, sobretot la distància i l’ús de mascareta.

(Foto: Drac de Terrassa / Autor: Ramon Joan Villagrasa Rodés)