Es publica el pla de represa del sector cultural per a l’organització d’actes tradicionals i populars

El passat dimarts 15 de juny, la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural va anunciar la publicació del Pla de represa del sector cultural dedicat a la cultura popular.

En ell s’exposen les principals limitacions a tenir en compte a l’hora d’organitzar espectacles o activitats amb públic presencial o sense públic. També s’especifiquen les condicions necessàries pel que fa a mesures de neteja, desinfecció i ventilació exigibles.

Podeu descarregar el pla de represa en el següent enllaç: https://www.bestiari.cat/wp-content/uploads/2021/06/2021_06_06-DC_CULTURA-POPULAR.pdf

Organització d’actes

No es podrà superar el límit de 45 persones participants en activitats sense contacte físic i de 25 en activitats amb contacte físic, de cant o amb instruments de vent i sempre les mateixes.

Es demana que s’evitin aglomeracions i que les activitats es facin en espais perimetrats amb control d’accessos, tot respectant l’espai personal i les distàncies de seguretat. També és necessari l’ús de mascareta, la higiene de mans i l’ús de solucions hidroalcohòliques (excepte quan hi hagi contacte amb foc o pirotècnia).

De moment, fins que la normativa vigent no ho estableixi, el públic haurà d’estar estàtic.

La tipologia d’activitats permeses són:

  •  Les activitats estàtiques, amb l’escenificació de quadres i representacions en un lloc i espai delimitat. El públic pot estar estàtic o en moviment (en el moment que la normativa ho permeti) garantint les distàncies de seguretat, els control de fluxos i altres mesures establertes contemplades en la normativa vigent.
  • Les activitats en moviment, en forma de desfilada itinerant per un recorregut delimitat. El públic restarà estàtic i assegut mentre la normativa així ho estableixi.

En una mateixa activitat poden coincidir simultàniament dos o més grups de convivència habitual, sempre que aquests grups no interactuïn i mantinguin una distància mínima de 2 metres (mirar condicions en el punt 2 del Pla de Represa).

Mesures de neteja i desinfecció

En el punt 3.5 s’especifiquen mesures a tenir en compte pel que fa a la desinfecció i ventilació d’espais així com l’ús de vestuaris. També es parla d’aspectes relacionats amb el maquillatge, la perruqueria, el vestuari i els instruments.

El Pla de represa, finalment, inclou a l’Annex una proposta de model de declaració responsable per a l’ús d’associacions i entitats.

(Foto: Drac Hydros de Trinitat Vella / Autor: Francisco Marin Casillas)