Mateu Tres assumeix la presidència de l’Agrupació

Aquest dissabte, 25 de febrer de 2017, l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya ha convocat a totes les entitats federades a l’Assemblea General Extraordinària amb l’objectiu de renovar el càrrec de presidència. S’ha tingut un especial record per en Sete Udina, membre fundador i president de l’Agrupació els darrers deu anys, que ens deixà el passat mes de setembre. Tal i com marquen els Estatuts, les candidatures es presenten el mateix dia de l’Assemblea. S’ha aprovat per unanimitat que en Mateu Tres (anterior Vicepresident Executiu) assumeixi la presidència, com a única candidatura presentada.

Tot seguit, al quedar vacant la Vicepresidència Executiva, s’ha proposat la renovació d’aquest càrrec. S’ha aprovat per unanimitat que en Jordi Mullor (actual Delegat territorial del Barcelonès) assumeixi la vicepresidència executiva, com a única candidatura presentada.

Un cop finalitzada l’Assemblea General Extraordinària, s’ha donat pas a l’Assemblea anual Ordinària, en la qual s’ha donat compte de les activitats dutes a terme l’any 2016, aprovant-se per unanimitat la memòria d’activitats i el balanç econòmic.

A continuació, s’ha presentat el projecte d’activitats i pressupost de l’Agrupació per a l’any 2017, sota el nom de “La Baixada del Ramat Festiu 2017”, aprovant-se per unanimitat.

També s’han presentat les diferents línies d’ajuts que enguany s’oferiran a les entitats federades. D’una banda, es tornarà a sol·licitar subvenció per a les Trobades de Bestiari Festiu, amb algun petit canvi en les bases. També es continuaran els ajuts a les entitats que contractin els serveis de cogestió econòmica i fiscal amb Coopdemà. Per últim, s’introdueix per primera vegada una línia d’ajuts per a la construcció i restauració de bestiari festiu. Les bases dels ajuts s’enviaran als correus de les entitats quan s’obri cada un dels processos.

S’ha donat compte del desplegament de l’oferta de pòlisses d’assegurança col·lectives de l’Agrupació. D’una banda, les pòlisses tancades que dónen cobertura a totes les entitats federades (Responsabilitat Civil per als Membres de Juntes Directives i Defensa Jurídica), com les pòlisses obertes (Responsabilitat Civil i Accidents), les quals s’hi poden adherir les colles que així ho desitgin. La contractació es fa a través de l’Agrupació.

Ja entrant a la recta final de l’Assemblea, s’ha aprovat per unanimitat adequar la denominació social per tal de donar compliment al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya. A efectes jurídics i fiscals, l’Agrupació es passarà a dir FEDERACIÓ AGRUPACIÓ DEL BESTIARI FESTIU I POPULAR DE CATALUNYA.

S’ha proposat – també – l’adequació d’alguns límits geogràfics d’algunes seccions territorials a fi de donar un millor servei a les colles. La potenciació de les seccions territorials és un objectiu de l’actual equip de la Junta de Govern.

L’Assemblea ha finalitzat amb el tradicional aperitiu i brindis amb cava.