Cinc aspectes legals i jurídics a tenir en compte durant l’estat d’alarma

Documents

1) Caducitat del certificat digital durant l’estat d’alarma

Les oficines de l’Agència Tributària, com bona part de l’administració pública estan tancades al públic i, per tant, resulta impossible poder renovar el certificat digital.

En relación con aquellos contribuyentes cuyo certificado electrónico esté caducado o próximo a caducar, se informa que la AEAT permite el uso de los certificados caducados en su SEDE de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Es posible que su navegador habitual no se lo permita en cuyo caso le recomendamos lo traslade al FireFox donde podrá seguir usándolo.

2) No interrupció dels terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries

La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos que se establecen en el Real Decreto que declara el estado de alarma, no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

3) Mesures excepcionals sobre ajornaments i fraccionaments de deutes amb l’administració

Medidas excepcionales para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de facilitación de liquidez para pymes y autónomos contemplada en el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo.

Concesión de un máximo de 6 meses, los primeros 3 meses sin interés.

Se amplía el plazo de pago de deudas tributarias en curso y que tengan vencimiento (aplazamientos, fraccionamientos, deudas en voluntaria y ejecutiva entre otros), desde el 18.03.2020, se suspende el pago hasta el 30.04.2020. Las deudas con vencimiento entre el 14.03.2020 y el 18.03.2020 también quedan suspendidas mientras dure el estado de alarma.

Para aquellas deudas que se comuniquen a partir del 18.03.2020, el plazo de pago se extiende hasta el 20.05.2020.

4) Paralització de tributs de la Generalitat de Catalunya

Paralització de la presentació i pagament de les autoliquidacions pròpies i cedides fins a la data de finalització de l’estat d’alarma.

5) Formulació i aprovació de comptes anuals i convocatòria d’assemblees

Es permet, encara que no consti en els seus Estatuts, que les reunions telemàtiques de les associacions, s’entendran realitzades a la seu de la persona jurídica.

S’incrementa el termini per a la formulació dels Comptes Anuals fins al 30/06/2020. En conseqüència, el termini per l’aprovació dels Comptes Anuals del 2019 serà amb data límit 30/09/2020 (durant els 3 mesos següents a la data de formulació d’aquests).

No es permet la convocatòria d’assemblees (es troben suspesos tots els terminis de tots els actes). Cada Junta Directiva haurà de convocar i celebrar, si s’escau, l’Assemblea General dins el termini de tres mesos a partir de l’aixecament de l’estat d’alarma.

Que la cultura popular no s’aturi!

Aprofitem l’avinentesa per recordar a les colles que és important mantenir vives les entitats culturals mentre duri aquesta situació. A banda de promoure iniciatives del tot originals per oferir entreteniment a la mainada i als amants de la cultura, és bo que mantingueu el contacte amb la base social. A més, els responsables de l’entitat (membres de juntes directives, caps de colla…), tenim l’oportunitat per posar al dia la documentació de l’entitat, les subvencions i altres projectes.