L’Institut Ramon Muntaner, col·laborador en l’Inventari del bestiari festiu, primer soci català de la federació europea ‘Europa Nostra’

Inventari del Bestiari Festiu

Des d’aquesta primavera del 2020 la cultura catalana tindrà més presència a Europa. L’Institut Ramon Muntaner (IRMU), dedicat a difondre i donar suport a projectes de parla catalana, ha entrat a formar part d’Europa Nostrala federació transeuropea pel patrimoni europeu.

Tal com informa la Revista Tornaveu, l’IRMU és la primera institució catalana que pertany a aquesta federació. El seu principal objectiu és fer de pont entre Catalunya i Europa per fer valdre el patrimoni de parla catalana i traslladar les problemàtiques i/o reivindicacions que puguin sorgir.

Europa Nostra és una federació que actua com a intermediària entre la societat civil i les institucions de la Unió Europea (UE). La seva finalitat és reivindicar el patrimoni cultural europeu, assegurar-li un finançament adecuat i participar activament en la UE, ja sigui en el debat polític com en la formulació de noves línies d’actuació.

Aquesta federació europea està composta per més de 250 organitzacions, 150 organitzacions associades i 150 membres individuals. A més, cal destacar que pertany a la UNESCO, és a dir, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura.

Com a membre d’aquesta entitat, l’IRMU podrà assistir a l’assemblea general d’Europa Nostra i a la reunió anual del Congrés de Patrimoni Europeu. A la vegada, podrà respondre consultes sobre polítiques relacionades amb el patrimoni cultural.

Col·laboracions i oportunitats

La notícia sobre la incorporació de l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) a Europa Nostra és molt positiva, sobretot tenint en compte la vinculació de l’entitat catalana amb l’Agrupació del Bestiari Festiu. Així doncs, l’IRMU és una de les entitats que va col·laborar en la creació de l’Inventari del Bestiari Festiu, presentat l’any 2018 al Centre Cultural La Violeta de Gràcia.

Aquest projecte, que va iniciar l’any 2015 l’anterior president de l’Agrupació, en Sete Udina, té com a objectiu oferir a la societat un cens actualitzat de les bèsties festives que estan en actiu. La proposta, a més, es va dissenyar perquè fos una eina de consulta especialitzada per a persones de l’àmbit de la recerca i l’estudi.

Ara, amb la nova vinculació de l’IRMU amb Europa Nostra, s’obre la porta a què en un futur es puguin realitzar nous projectes relacionats amb el patrimoni cultural de les bèsties festives i, més concretament, amb l’Agrupació del Bestiari.