L’associació del Drac Baluk de Terrassa crea un protocol per a l’abordatge de les violències masclistes

Són situacions en les quals a ningú li agradaria trobar-se, però malauradament passen. Com diu Laia Julià, expresidenta de la colla del Drac Baluk: “El masclisme és masclisme i, en una esfera o altra, no deixa de ser el mateix”.

Aquest mes de febrer, l’Associació Juvenil Drac Baluk Astharot i Diables de Ca n’Aurell de Terrassa ha aprovat un nou protocol per fer front a les agressions sexistes i sexuals. A través del document ‘Protocol per a l’abordatge de la violència masclista’, la colla ha establert una sèrie de pautes a seguir en cas que es produeixi un cas d’aquest tipus.

Julià és una de les tres persones de la colla que durant les fases de confinament i desconfinament van aprofitar la parada d’activitat per redactar el document. “Vam mirar protocols d’altres entitats i cercles i els vam adaptar a la nostra entitat, al que ens podia anar bé a nosaltres”.

A l’hora de redactar la documentació, han vigilat molt que el llenguatge fos neutre, sense determinar cap gènere. Així, les pautes a seguir també podrien servir davant d’altres tipus d’agressions com pot ser la transfòbica. El text, per exemple, sempre parla de “persona agredida” o “persona agressora”.

La composició del document

El protocol per a l’abordatge de violències masclistes té 40 pàgines i està compost per diferents apartats. Comença amb un preàmbul, en el qual s’expliquen els motius pels quals es redacta el document, i després inclou un marc teòric.

L’arxiu també conté informació sobre les característiques que hauria de tenir la Comissió d’Equitat de l’entitat. Finalment, acaba amb la part més important, el procés d’abordatge, que descriu els criteris i els passos a seguir.

Més concretament, aquest últim apartat inclou taules indicatives que classifiquen les agressions, per tipologia i gravetat, i descriuen les mesures que s’haurien d’adoptar en cada situació. L’entitat, a més, té una llista de recursos externs per si calgués derivar el cas.

Fa poc més d’un any que l’Associació Juvenil Drac Baluk Astharot va incorporar un protocol de violències masclistes a l’entitat. Aquest era provisional mentre es feia el definitiu, que es va aprovar en l’Assemblea General Ordinària del passat diumenge 21 de febrer.

Julià comenta que una de les parts més importants i interessants que ha trobat fent aquesta feina és la de conèixer com parlar amb la persona agredida. “L’has de recolzar al 100 % i empatitzar amb ella, i en aquest sentit el protocol inclou tot de consells per parlar del tema”.

Ara que ja està fet, el següent pas és passar-lo a persones de cercles propers a l’entitat perquè el puguin revisar.

La Comissió d’Equitat

L’altra pota del projecte de prevenció d’agressions sexistes i sexuals ha estat la creació de la Comissió d’Equitat, que també va tenir lloc durant l’Assemblea del 21 de febrer. Aquesta comissió tindria certa autonomia per canviar parts del protocol per a l’abordatge de les violències masclistes en cas que fos necessari.

La comissió, formada per sis persones, té una majoria de dones perquè tal com explica Julià, generalment les víctimes solen ser dones. Afegeix, però, que també és important que hi hagi homes en l’equip per abordar el problema des de diferents vessants.

L’Associació Juvenil Drac Baluk Astharot i Diables de Ca n’Aurell de Terrassa està composta per una trentena de socis, tots ells joves, d’entre 16 i 30 anys. Durant la passada Assemblea General també es va fer el canvi de junta. Laia Julià va deixar de ser la presidenta per donar pas a Pau Gerona, que és qui ocupa ara aquest càrrec.

Des de la seva creació, la Comissió d’Equitat ja s’ha posat a treballar. A hores d’ara està buscant cursos de formació relacionats amb la temàtica del ‘Protocol per a l’abordatge de la violència masclista’ perquè els puguin fer tant la mateixa comissió com la resta de membres de la colla.