Es convoquen dues subvencions per a l’organització d’esdeveniments i activitats de cultura popular (fins al 14 de juliol)

NO es poden presentar a aquestes subvencions totes aquelles entitats que es van presentar a la convocatòria d’ajuts de l’Agrupació del Bestiari, tancada ara fa uns mesos

El Departament de Cultura (OSIC) de la Generalitat de Catalunya acaba d’obrir recentment dues convocatòries de subvencions per aquest estiu, el termini dels quals acaba el pròxim dijous 14 de juliol.

Una d’elles és per a l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional. L’altra va destinada a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme.

Subvenció per a l’organització d’esdeveniments

El seu objectiu és contribuir al finançament de l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional catalana i aranesa per fer-ne difusió.

En aquest sentit, es considera festival o cicle de cultura popular i tradicional el projecte conjunt d’activitats artístiques d’un o diversos àmbits, en format presencial o virtual, que formin part d’una unitat programàtica, portades a terme durant un període de temps determinat en una població o diverses definides prèviament, amb uns objectius conjunts, clars i definits, que no formin part de la programació estable o regular d’un equipament cultural, i que tinguin relació amb el marc d’actuació que estableix la Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural.

S’entén per activitats artístiques el conjunt d’espectacles de qualsevol àmbit o disciplina de les arts escèniques, en viu, tant si són de música, de teatre, de dansa o de circ, inclosos els interdisciplinaris.

S’entenen per equipaments culturals els equipaments escènics i musicals següents: teatres, auditoris, sales d’actes, sales de concerts, casals, centres cívics, carpes de circ o similars i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’activitats artístiques.

Subvenció per a activitats culturals 

L’objecte d’aquestes subvencions és contribuir al finançament de manifestacions culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense ànim de lucre.

Entre la tipologia d’activitats d’aquesta subvenció hi ha: la restauració d’elements d’imatgeria festiva (així com la restauració i confecció i de la seva indumentària) i la celebració d’aniversaris i trobades.

També s’inclouen activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional, representacions no professionals de teatre popular català i l’organització de congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.

 (Foto: La Garsa de Sant Feliu de Llobregat / Font: Facebook La Garsa De Sant Feliu)