Exposició al Palau de la Virreina sobre el projecte del Bestiari 3D

Exposició Bestiari 3D

Fins al diumenge 9 de febrer, totes les persones que visitin l’exposició Fantàstics!, ubicada al Palau de la Virreina, podran descobrir en què ha consistit el projecte de digitalització en 3D de les figures de bestiari. Un vídeo i tres plafons expliquen com s’ha fet l’escaneig, quins passos s’han seguit, i quines aplicacions poden arribar a tenir els arxius obtinguts.

Per fer una petita introducció, cal destacar que per escanejar en 3D una figura de bestiari és necessari disposar d’un escàner que capti la geometria i la textura de l’objecte. Per fer-ho, l’aparell projecta un patró de llum sobre la superfície de la figura i capta la deformitat d’aquesta llum a través d’una càmera. El dispositiu segueix aquests passos cada 0,2 mil·límetres de distància tot captant diferents punts del cos de la bèstia.

Tot seguit, un software especialitzat en digitalització 3D uneix tot aquest núvol de punts i mostra a temps real com va quedant el model a través de la pantalla d’un ordinador. Cal assenyalar que existeixen diferents tipus de figures i, depenent de la seva forma, de vegades cal passar més d’una vegada l’escàner per la seva superfície per poder captar bé tots els seus detalls. Aquest seria el cas, per exemple, d’aquelles bèsties que tenen escates.

Finalment, pel que fa a l’aplicació dels arxius 3D, cal destacar tres productes/serveis diferenciats:

  • Arxius 3D en alta resolució: Són una guia per si en un futur es volen construir rèpliques exactes de la figura original. També contenen la informació suficient per a reconstruir o reparar alguna part concreta de la bèstia en cas que sigui necessari.
  • Arxius 3D en resolució convencional: Estan preparats per a ser impresos amb impressores 3D de gamma mitja o domèstica. També es poden inserir en catàlegs virtuals.
  • Experiències amb realitat virtual i realitat augmentada: Amb la realitat augmentada es pot aconseguir que un usuari visualitzi part del món real a través d’un dispositiu tecnològic amb informació gràfica afegida. Amb la realitat virtual es pot crear un entorn immens amb escenes i objectes d’aparença real que fan que l’usuari s’hi senti immers.

Per a més informació sobre el projecte de digitalització del bestiari 3D, podeu visitar la següent pàgina.