El Drac de Solsona, a l’espera de resultats que parlin sobre la seva història

El mes que ve farà un any que el Drac de Solsona, un dels més antics de Catalunya, es va portar al Centre de Béns Mobles de Catalunya. L’Agrupació de Geganters de Solsona va enviar-hi la bèstia festiva perquè diferents especialistes estudiessin el seu estat de conservació. La pandèmia de la Covid-19, però, va allargar la tasca i, si la figura havia de tornar per Corpus, finalment no va poder arribar a la seva ciutat fins al passat mes d’agost.

Actualment, els Geganters de Solsona esperen, amb ganes, la descoberta dels resultats que aportaran més llum sobre la vida d’aquesta peça. Tal com explica Pau Reig, vocal de la junta de l’entitat, més enllà de saber si el drac és la figura original (llavors tindria 328 anys), i del fet que és molt difícil datar-la, el que es pretén amb aquesta anàlisi és conèixer la història d’una figura que els solsonins i solsonines han sabut conservar al llarg dels anys.

A més, a part de l’estudi que se li està fent al Centre de Béns Mobles de Catalunya, en aquests moments una comissió liderada per la junta de Geganters de Solsona està buscant referències sobre el vessant més artístic de la figura solsonina. Com remarca Reig, es tracta d’una peça que mereix ser tractada com una obra d’art i que, a la vegada, pot aportar molta informació sobre la història de l’art de la imatgeria festiva.

“Quan estiguin tots aquests resultats, l’Agrupació de Geganters els donarà a conèixer a la societat”, afirma el Macip Major dels Geganters de Solsona, Gerard Cases. Ell destaca que tot i que el Drac de Solsona és una peça que hauria d’estar en un museu, ja que té un vessant històric molt important, també és una figura viva que surt al carrer cada any.

Proves i mostres

L’Àliga de la Patum de Berga és una altra de les bèsties festives de Catalunya que està essent analitzada pel Centre de Béns Mobles de Catalunya. De fet, en aquests moments es troba al centre de Valldoreix, ja que va ser traslladada el passat dilluns 9 de novembre.

Igual que amb el Drac de Solsona, la figura estarà aproximadament durant un mes en una càmera d’anòxia per matar els insectes xilògrafs que pugui tenir la fusta. També s’extrauran mostres de la imatge festiva i se li faran diferents radiografies i fotografies. En aquest últim cas, s’utilitzaran tècniques pròpies de la fotografia científica (llum difusa, llum ultraviolada i llum infraroja) per analitzar les diferents capes de la figura.

(Foto: El Drac de Solsona en un acte / Font: Facebook Agrupació de Geganters de Solsona)