L’associació Espurna el Drac de Calafell impulsa una xerrada sobre el personatge històric en què s’inspira la seva bèstia

El passat divendres 20 de novembre l’associació Espurna el Drac de Calafell va publicar a través de les xarxes una xerrada feta per Laura Giràldez, educadora de patrimoni de la Ciutadella Ibèrica de Calafell, titulada “Guerau de Palou i la crisi baix medieval”.

Com bé diu el seu nom, l’acte va tractar sobre Guerau de Palou, un personatge històric que va existir entre els segles XIV i XV a Catalunya. En ell està inspirada la bèstia festiva de l’associació Espurna el Drac de Calafell, representada amb un drac cavalcat precisament per aquest cavaller.

El seu vincle amb Calafell

La relació de Palou amb el municipi de Calafell va començar l’any 1381, quan li va comprar a l’infant Joan, fill del rei Pere el Cerimoniós, el que serien les terres del castell. Giràldez explica que va comprar aquestes terres molt barates, ho va fer per només 500 florins, un preu irrisori en aquella època. “Segurament és que l’infant Joan li devia algun favor a Guerau de Palou i li va mal vendre”, afirma.

En comprar les terres, però, no va anar-se’n a viure a aquest municipi del Baix Penedès. Palou va ser un membre de l’oligarquia barcelonina que vivia a la ciutat comtal. A més, és molt probable que tingués una de les cases més grans de Barcelona, ja que se sap que el rei de Navarra, en una de les seves estades a la ciutat, es va allotjar a casa seva.

Una persona pròxima al poder 

Palou havia estat membre del Consell Reial de Pere el Cerimoniós. Dit d’una altra manera, era una persona de confiança seva. De fet, quan el rei va marxar a l’illa de Sardenya en una època de revoltes, una de les persones a qui va deixar a càrrec la ciutat va ser a aquest noble i senyor feudal.

Giràldez explica que gràcies a les cròniques del rei Pere també se sap que Guerau de Palou va ser un advocat llicenciat en dret que durant un temps va exercir de mostassaf. “Era una mena de Síndic de Greuges que defensava els consumidors”, afirma. S’encarregava, per exemple, que els aliments estiguessin en bon estat quan es comerciava i que els pesos tinguessin la mesura que havien de tenir perquè no es produïssin enganys en els tractes comercials.

Els usos del castell de Calafell

“Què feia a les nostres terres Guerau de Palou?”, es pregunta Laura Giràldez. Ella explica que la seva residència, el que seria el Castell de Calafell, era un pavelló de caça. “Es tractava d’una estança on ell només venia de tant en tant a cobrar els impostos i a caçar a l’entorn”, afirma. Allà, al castell, Giràldez també suposa que s’hi devien celebrar banquets amb altres nobles.

(Foto: Disseny del Drac Espurna de Calafell fet per Dolors Sans)