L’Assemblea General Extraordinària aprova l’actualització dels estatuts i un canvi d’enfocament en el projecte de subvencions

Dissabte passat, 19 de febrer, es va celebrar l’Assemblea General Extraordinària de l’Agrupació del Bestiari. La reunió, que es va fer de forma telemàtica, tenia com a objectiu l’aprovació, si s’esqueia, de dos punts: el projecte de subvencions a entitats del 2022 i la proposta d’actualització dels estatuts.

Pel que fa al primer punt, es va presentar un canvi d’enfocament de les subvencions dirigides a les entitats per tal d’adequar-les als nous requisits. Un d’ells és que, des de l’any passat, l’administració pública exclou explícitament les factures relatives a la construcció de nous elements de bestiari.

  • El punt de les subvencions va ser aprovat per majoria absoluta.

Tot seguit, la Junta de Govern de l’Agrupació del Bestiari va fer una proposta d’actualització del redactat dels estatuts per tal d’adequar alguns punts clau a la realitat actual. En aquest cas, alguns representants de les entitats federades van fer una sèrie d’aportacions formals al redactat proposat.

  • Tenint en compte les aportacions, el punt dels estatuts va ser aprovat per unanimitat.

De cara a la primavera, es preveu convocar l’Assemblea General Ordinària, tot esperant que es pugui realitzar presencialment o bé de forma híbrida, segons evolucioni la situació de pandèmia.

(Podeu trobar més informació sobre els punts aprovats al correu electrònic de la vostra associació)

(Foto de Julia M Cameron a Pexels)