Formació Responsables de Grup de Consumidors Reconeguts com a Experts (RGCRE)

Per tal que sigui aplicable el que disposa el Reial decret 563/2010, de 7 de maig,  a una manifestació festiva amb ús de pirotècnia cal que el grup de foc que realitzi l’activitat estigui format per persones amb una formació acreditada. La Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, la Delegació del Govern a Catalunya, l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya i la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya han establert els programes de formació dels membres de les colles de foc -tant dels responsables de grups de consumidors reconeguts com a experts (RGCRE) com la dels consumidors reconeguts com a experts (CRE)- que s’especifiquen a continuació.

 

1. Inscripció al curs de Responsable de Grup CRE

El curs té una durada de 20 hores, 10 de les quals són presencials i 10 virtuals. Les hores de formació presencial s’imparteixen en una sola jornada, generalment en dissabte. S’acostumen a realitzar dues convocatòries cada any.

1.1. Qui s’hi pot inscriure

Qualsevol entitat de bestiari festiu pot sol·licitar la inscripció d’un o varis dels seus components per a participar en el curs de Responsable de Grup CRE. Quan s’obre una convocatòria, l’Agrupació envia els documents de sol·licitud a totes les entitats federades. En cas de no rebre’ls, o en cas que una associació no formi part de l’Agrupació, pot sol·licitar els documents enviant un correu electrònic a info@bestiari.cat.

1.2. Quants RGCRE ha de tenir una associació?

Es recomana que cada col·lectiu o secció disposi – com a mínim – de tres persones formades en actiu, per tal de garantir que en qualsevol manifestació festiva amb ús de pirotècnia hi hagi almenys un Responsable de Grup CRE.

1.3. Convocatòries

Les convocatòries es solen publicar a la pàgina web www.bestiari.cat amb un mes d’antelació, període en el qual es pot sol·licitar inscripció fins a emplenar el curs.

 

2. Programa i materials curs de Responsable de Grup CRE

Tots els materials de suport usats pels diferents formadors al llarg del programa del curs de Responsables de Grup CRE, es poden consultar a través d’internet.

Trobareu més informació sobre el programa i els materials per al curs de Responsables de Grup CRE en aquest enllaç: Formació i acreditació RGCRE [Web Gencat]

 

 

3. Formació i acreditació CRE

3.1. Formació CRE

La formació dels Consumidors Reconeguts com a Experts (CRE) està directament vinculada a l’activitat concreta de la colla per a tots aquells membres que han de manipular pirotècnia. La formació és responsabilitat del RGCE que, d’acord amb el model formatiu que haurà obtingut en la formació de RGCRE i d’acord amb els continguts mínims que marca la ITC18, establirà els procediments formatius per al seu grup.

3.2. Acreditació dels CRE d’una entitat

Una vegada feta la formació, el formador (RGCRE) caldrà que introdueixi les dades dels CRE al Registre dels membres actius de les colles de foc i bestiari a Catalunya  per tal que la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals validi les formacions i les entitats puguin gestionar les acreditacions i documents pertinents.