La Direcció General de Cultura publica el “Mapa d’assegurances per a activitats culturals i associatives”

El 7 d’octubre de 2016 es va celebrar a Manresa una jornada sobre “Responsabilitats directives i assegurances de l’activitat associativa” amb l’objectiu de donar a conèixer la normativa en matèria d’obligacions de les juntes directives i d’assegurances de les entitats i de les activitats que desenvolupen. En el marc d’aquesta jornada, Arç Cooperativa serveis integrals d’assegurances per encàrrec del Departament de Cultura va elaborar un “Mapa d’assegurances per a activitats culturals i associatives”.

L’objectiu del Mapa es facilitar als agents associatius que participen en l’organització d’activitats de caràcter cultural una eina de treball clara i elaborada, des d’una perspectiva professional, que permeti identificar els requisits i obligacions que emanen de la legislació vigent i orientar-los sobre les tipologies idònies d’assegurances.

Conscients de la varietat tipològica d’activitats i de perfils gerencials, també es va demanar a Arç Cooperativa que identifiqués assegurances que, tot i no ser obligatòries, puguin orientar i servir de suport als gestors associatius per a un desenvolupament responsable de l’activitat de les entitats i les seves juntes directives en casos de responsabilitat civil i accidents.

La Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, conscient del valor cultural, etnològic, social i econòmic de les activitats i esdeveniments culturals organitzades pel sector associatiu, implementa diferents models de jornades formatives especialitzades amb l’objectiu de facilitar als agents públics i associatius del sector, instruments i eines per a una millor gestió de l’activitat festiva i associativa.

Des de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya volem compartir i posar en valor aquest document pel fet que facilita la comprensió de les normatives, obligacions i responsabilitats des del punt de vista de les assegurances.

A més, ratifica l’aposta que vàrem impulsar farà ja un any en l’ordenament i contractació d’assegurances des d’una vessant col·lectiva i global per a totes les entitats amb bestiari festiu.

Enllaç al Mapa d’assegurances per a activitats culturals i associatives: SD_Mapa

Informació extreta de: http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/N_MapaAssegurances