L’Ens convoca a Tarragona una Jornada sobre fiscalitat i obligacions de les entitats (17 de juny)

L’Ens de l’Associacionisme Cultural Català, en col·laboració amb la Federació Catalana de Societats Musicals organitza el dissabte 17 de juny de 2017 a Tarragona una jornada sobre fiscalitat adreçada a les entitats.

Davant els canvis legislatius constants en matèria de fiscalitat i legalitat associativa, proposem una xerrada informativa on s’explicaran les obligacions de les entitats sense finalitat lucrativa. Roger Santiago, director de Gestio Fass, serà el ponent de la jornada.

PROGRAMA

 • NIF i declaració censal
  • Nif provisional / nif definitiu
  • Model 036. El cens de l’entitat
 • IAE: concepte d’activitat econòmica i exempcions
 • IVA: concepte
  • Ingressos subjectes i exempts: activitat diferenciada vs. Regla de la prorrata
  • Exempcions: quotes de soci i caràcter social (activitats culturals)
  • Obligacions formals (llibres)
 • Impost de Societats
  • Requisits de presentació / exempció
  • Règims fiscals
  • Obligacions comptables: llibre de caixa vs. Doble partida
 • Altres obligacions
  • IRPF: concepte i obligacions
  • Model 347: concepte i obligacions
 • Desgravacions fiscals
  • Llei 49/2002
  • Desgravacions autonòmiques

Altres obligacions de les entitats:

 • Transparència – Autoevaluació
  • Supòsits de subjecció
  • Obligacions
 • Grup d’interès
  • Concepte
  • Registre
 • Signatura digital
  • Notificacions telemàtiques (DEH)
  • Facturació electrònica
 • Seguretat Social
  • Règim general versus règim d’artistes
 • Tractament fiscal de premis en metàl·lic
 • Els projectes i el seu disseny
 • Missió, Visió i Valors de les Entitats
 • Torn obert paraules

HORARI:

 • 9:30 a 11:30h (Primera part)
 • 11:30 a 11: 45h (coffe-break)
 • 11:45 a 14:00h (Segona part)

La Federació Catalana de Societats Musicals gestionarà un menú el més ajustat possibles a totes les persones que desitgin quedar-se a dinar. Preguem confirmació definitiva dels assistents que voldreu assistir a aquesta jornada formativa, i persones que desitjaran quedar-se a dinar. L’aforament a la Sala d’Assaig de de la Banda Unió Musical de Tarragona, seu de la jornada de formació, és limitat. En conseqüència, s’atendran les inscripcions per odre de confirmació.

INSCRIPCIONS: envieu un correu a info@ens.cat, identificant-vos amb el nom de la vostra entitat i la federació a la qual pertanyeu.