Les obligacions fiscals d’una associació: l’impost de societats i el model 347

impost de societats

L’impost de societats

L’impost de societats és un import que es paga un cop l’any, entre l’1 i el 25 de juliol. De vegades surt a compte que les entitats el facin perquè l’administració li retorna diners. Quan es recomana? Quan l’entitat té un gran moviment econòmic, és a dir, quan al llarg de l’any ha hagut de facturar molt, un import global superior als 50.000 euros.

Un altre cas en el qual una associació també ha de fer l’impost de societats és quan els diners que té al banc donin un rendiment superior als 2.000 € anuals.

 El model 347

Qualsevol entitat que rebi, encara que sigui un euro d’una administració pública o tingui firmat un conveni de subvenció amb alguna administració ha de fer la declaració del model 347. Aquesta es presenta el 28 de febrer de l’any següent. És important fer-la, sinó l’entitat pot rebre un requeriment per part de l’Agència Tributària.

El model 347 és una declaració informativa que li diu a l’Agència Tributària quants diners ha rebut una determinada entitat de l’administració pública. A la vegada, en aquesta declaració també s’han d’especificar totes aquelles operacions que hagi tingut una associació amb una mateixa entitat si superen els 3.000 € (IVA inclòs).

Si l’associació s’arribés a equivocar fent aquesta declaració informativa, no se la sancionaria. En aquest cas, l’agència tributària avisaria que s’ha de rectificar o verificar. Ara bé, si una entitat no la fa sí que se la sanciona. Aquesta declaració serveix perquè l’Agència Tributària sàpiga qui no ha declarat l’IVA.

En el model 347 s’ha d’especificar qui atorga la subvenció i quin és l’import. Les subvencions s’han de separar per trimestres i els imports d’un mateix NIF s’han de dividir cada tres mesos.

Font: Patrícia Julià de SeInProDat Assessors.

(Foto: Skitterphoto Pexels)