Oberta convocatòria d’ajuts per a la restauració i construcció de figures de bestiari festiu [termini: 30 de novembre]

Tal i com es va informar a l’Assemblea General Ordinària, celebrada el 25 de febrer de 2017 a Can Saladrigas (Poblenou, Barcelona), l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya obre enguany una línia d’ajuts dedicada a la restauració i construcció de figures de bestiari festiu. L’import destinat a aquesta línia d’ajuts és inicialment de 5.000,00€.

Qui s’hi pot presentar?

Tota entitat federada que hagi dut a terme o encarregat tasques de restauració, reparació o construcció de les seves figures de bestiari festiu durant l’any 2017.

Quines despeses són subvencionables?

En el cas de treballs realitzats per artesans: factura dels serveis prestats
En el cas de treballs realitzats per membres de l’entitat: factures de material fungible emprat en la restauració i/o construcció

En qualsevol dels casos, totes les factures han d’estar emeses l’any 2017.

Com i quan presentar la sol·licitud?

La sol·licitud s’haurà de presentar abans del 30 de novembre de 2017, un cop finalitzades les tasques de restauració i/o construcció.

S’haurà de lliurar una memòria a partir d’un model proporcionat per l’Agrupació, on hi constin les dades de l’entitat, la descripció de les tasques dutes a terme, la declaració d’ingressos i la relació de despeses.

A més, s’hauran d’adjuntar escanejades totes les factures i algunes fotos del procés i/o un cop finalitzat.

En cas que la figura no aparegui a la web www.bestiari.cat, o bé si hi ha canvis en la informació que es disposa, haureu d’emplenar la Fitxa d’alta de la figura (adjunt).

Com es repartirà l’import de l’ajut?

Durant el mes de desembre, i a partir de totes les sol·licituds presentades, s’assignaran els ajuts de forma proporcional en funció de les despeses presentades de cada figura. En aquest moment, es contactarà amb cada una de les entitats implicades per tal d’informar-les sobre l’import assignat i la forma de pagament.

Per a més informació

Poseu-vos en contacte amb l’Agrupació (info@bestiari.cat) i sol·liciteu les bases dels ajuts, així com el model de memòria a emplenar.