Més de 40 iniciatives dutes a terme per a entitats federades han rebut suport econòmic

L’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya ha promogut per segon any consecutiu un projecte comú d’activitats organitzades per a les entitats federades, que ha estat objecte de subvenció per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Aquest projecte va néixer fruit de la necessitat de fomentar el treball en xarxa, l’afavoriment de l’intercanvi entre entitats de base i la col·laboració de les institucions, per tal de donar resposta a la necessitat d’accés a ajuts econòmics i davant la dificultat administrativa que resulta per algunes entitats.

A grans trets, en el marc d’aquesta iniciativa s’ha agrupat l’organització de més d’una vintena de trobades on hi ha participat més de dos centenars de figures de bestiari festiu; s’ha contribuït al finançament de despeses de gestoria per promoure una fiscalitat més saludable entre les entitats federades; s’ha ajudat a la restauració d’una quinzena de figures de bestiari festiu; i en total s’han repartit més de 40 ajuts per import proper als 25.000 euros.

Malgrat que el volum del projecte requereix un gran esforç a nivell administratiu i de gestió, la valoració que se’n fa del resultat obtingut és prou bona. De fet, ha permès que els ajuts econòmics arribin en activitats de caràcter humil i de més petit format, però en àmbits geogràfics estratègics del nostre país per a la promoció i divulgació del bestiari festiu.

Des d’aquestes línies, la Junta de Govern de l’Agrupació vol agrair la dedicació i implicació de totes les entitats federades que n’han format part d’aquest projecte que, en la mesura que sigui possible, es pretén consolidar per als propers anys.