Oberta convocatòria de subvencions de la Generalitat de Catalunya (termini: 2 de maig)

Tal com us vàrem anunciar fa uns dies, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya tenia prevista l’obertura de noves línies de subvencions per a entitats en l’àmbit de la cultura popular.

L’objecte d’aquestes subvencions és contribuir al finançament de manifestacions culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i l’associacionisme cultural organitzades per corporacions locals i per entitats privades sense ànim de lucre.

La tipologia de les activitats objecte de subvenció és la següent:

  • a) Les activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i l’associacionisme cultural o el patrimoni etnològic.
  • b) Les representacions no professionals de teatre popular català.
  • c) La restauració d’elements d’imatgeria festiva (gegants, nans i bestiari), així com la restauració i la confecció de la seva indumentària.
  • d) Commemoracions d’aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva.
  • e) Congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.

Tingueu en compte:

  • No haurien de presentar-se les activitats d’aquelles entitats que s’hagin incorporat a la sol·licitud de subvenció col·lectiva a través de l’Agrupació.
  • No s’admeten projectes amb pressupost inferior a 800 euros, o que la subvenció atorgada sigui inferior a 400 euros.
  • Llegiu amb atenció les bases generals i específiques, a fi de valorar la viabilitat de l’ajut per al vostre projecte.

Enllaç a les bases: http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-activitats-relacionades-amb-la-cultura-popular-i-amb-lassociacionisme?category=73fa5630-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Cultura