Convocatòria d’ajuts a les comarques gironines per a projectes pedagògics de cultura popular (fins al 28/02/20)

Foto escola

Totes les entitats de les comarques gironines interessades a iniciar un projecte pedagògic de cultura popular, ara poden demanar una subvenció a la Diputació de Girona fins al divendres 28 de febrer. La convocatòria està destinada a activitats dirigides als centres d’ensenyament i han d’estar vinculades a les tradicions festives, a la música i els instruments tradicionals, als balls i les representacions populars, a les tècniques i els oficis o bé a altres manifestacions similars que tinguin un caràcter popular i tradicional.

Les ajudes, incloses en el programa educatiu “Identitat, arrels i tradicions” del curs 2020-2021, tenen un import total de 50.000 €. Ara bé, en les bases de la convocatòria també s’especifica que amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds, o d’atorgar un major import, aquest crèdit podria ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim 25.000 €, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries.

La subvenció de la Diputació de Girona a les activitats seleccionades realitzades per les escoles és, com a màxim, del 70% del cost del taller, amb un límit de 2,25 €/alumne/sessió.

Presentació de les sol·licituds 

Per presentar-se a la convocatòria d’ajuts caldrà omplir un formulari a través d’Internet disponible a la web de la Diputació de Girona. La presentació de la sol·licitud haurà d’estar signada electrònicament mitjançant un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Alguns dels criteris que es tindran en compte a l’hora d’escollir les sol·licituds són: la qualitat de la proposta i dels recursos pedagògics, el fonament de la participació activa i del raonament entre els participants durant les activitats i la potenciació del paper de la societat en la conservació de la cultura popular. També es valorarà la concisió i claredat de la proposta, l’equip humà, el preu de l’activitat i l’adequació del cost al projecte.

Per a més informació podeu consultar el document del següent enllaç.

(Foto: Un infant fent un exercici a l’escola / Font: Pexels)