El Departament de Cultura crea dues noves línies d’ajuts per fer front a la crisi del coronavirus

Coronavirus

El sector cultural és un dels àmbits que ha resultat més afectat a causa de la crisi de la Covid-19. A conseqüència del confinament de la ciutadania, s’han hagut de suspendre molts espectacles i iniciatives culturals previstes a Catalunya durant la temporada del 2020. Per mirar de pal·liar aquests efectes, el Departament de Cultura de la Generalitat ha aprovat recentment dues subvencions extraordinàries que tenen una dotació conjunta de cinc milions d’euros.

Com explica el portal Cultura 21, una d’aquestes noves línies d’ajuts pretén ajudar les entitats i les fundacions a l’hora d’afrontar les despeses estructurals. Per exemple, per pagar els lloguers, les quotes de préstecs o les nòmines, entre d’altres. En total, l’ajut econòmic és de dos milions d’euros d’entre els quals les associacions podran rebre dotacions de fins a 5.000 euros.

L’altra línia d’ajuts que preveu el Departament de Cultura està destinada a autònoms, empreses i entitats sense ànim de lucre. L’objectiu és compensar la suspensió d’activitats culturals des dels inicis del confinament fins a finals d’any. L’ajut econòmic és de tres milions d’euros i les dotacions que podran rebre les entitats seran com a màxim de 25.000 euros. Aquestes subvencions aniran destinades a concerts, biblioteques, museus i festivals, entre d’altres.

Un cop aprovades, falta que les dues subvencions extraordinàries es tramitin i es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya perquè es puguin convocar.

Com assenyala el portal Cultura 21, la Conselleria, per altra banda, també ha aprovat aixecar la suspensió que havia quedat establerta amb l’estat d’alarma i que afectava les ajudes a programes estratègics. Aquest és el cas, per exemple, de les subvencions a les federacions de cultura popular, l’ajut dels quals és d’un milió d’euros.

(Foto: Cottonbro Pexels)