L’Agrupació del Bestiari elabora una guia amb mesures a tenir en compte en l’organització d’activitats

Pollo del Prat

La crisi del coronavirus ha donat lloc a moments d’incertesa. Cada dia hi ha noves informacions, sovint contradictòries, que obliguen les entitats culturals a replantejar-se els objectius a curt termini. A principis de maig l’Agrupació del Bestiari va crear una comissió de treball per traçar propostes que permetessin celebrar les festes populars amb la participació del bestiari festiu, d’una forma segura i tractant de complir les limitacions que marquen les autoritats sanitàries.

Davant la inexistència de protocols específics aprovats pel PROCICAT, l’Agrupació del Bestiari ha elaborat una guia amb propostes i recomanacions que les entitats federades poden trobar interessants. El document recull informació sobre mesures de seguretat i higiene a tenir en compte a l’hora d’organitzar actes festius amb elements de bestiari.

Cal advertir que aquesta guia és la visió que l’Agrupació té sobre les mesures a aplicar. En cap cas està aprovada per les administracions competents, ni té consideració normativa.

Les propostes s’han organitzat en diferents àmbits: segons els espais, les persones i els grups, els elements (figures de bestiari i elements pirotècnics) i l’organització. A continuació es destaquen les següents qüestions:

  • L’organització dels actes s’ha d’adaptar a la realitat que ens toca viure.
  • Cal evitar qualsevol proposta que impliqui aglomeracions de persones.
  • Les entitats tenen la responsabilitat -tant legal com social- de vetllar per aplicar les mesures necessàries per a contenir la pandèmia en el si dels seus actes. No s’hi val una relaxació excessiva de les mesures.
  • Les instruccions i requisits marcats per les autoritats competents sempre prevaldran per damunt de qualsevol proposta de mesures.
  • Cal vetllar per a preservar el patrimoni festiu, especialment les figures de bestiari festiu. Es recomana mirar amb atenció les recomanacions per a la desinfecció (o no) de les figures, ja que segons les seves característiques constructives, l’aplicació d’alguns tractaments de desinfecció les poden malmetre.

Que no s’anul·li cap festa major!

L’Agrupació del Bestiari anima totes les entitats a treballar amb els seus ajuntaments perquè no es deixi de celebrar cap festa major. Hi ha un munt de possibilitats per adaptar les festes, com ara organitzar actes de menor format o establir controls d’aforament.

En els casos en què no sigui viable organitzar activitats a l’aire lliure, es poden plantejar propostes alternatives, com ara en espais tancats o iniciatives a les xarxes socials. En la següent notícia s’han recollit algunes propostes que poden aportar noves idees: https://www.bestiari.cat/2020/06/renovacio-o-cancellacio-les-noves-propostes-per-celebrar-les-festes-majors/

(Foto: Encesa del Pollo del Prat de Llobregat / Font: Facebook Diables del Prat)