L’Assemblea General Ordinària 2020 aprova el trasllat de la seu social i la creació d’una Comissió de Gènere

Assemblea General 2020

El divendres 17 de juliol de 2020, al local dels Falcons de Vilafranca, es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. L’acte va començar puntual, a les set de la tarda. El primer que va dir el president de la federació, Mateu Tres, és que lamentava que per causa de la Covid-19 l’Assemblea no s’hagués pogut celebrar d’una altra manera, és a dir, en dissabte i amb la presència de més socis. Les circumstàncies, però, van fer que només pogués assistir una persona per entitat. Per a les persones que no van poder venir, es va retransmetre l’acte en directe a través del canal de Youtube de l’Agrupació.

El primer que es va fer durant l’Assemblea va ser aprovar l’acta de l’Assemblea anterior. A continuació, es va fer balanç de les altes i les baixes de socis durant l’any 2019. Es va notificar que al llarg de l’any passat es van incorporar a la federació setze noves associacions i que es van efectuar quatre baixes. També es va informar que el nombre d’entitats federades a l’Agrupació del Bestiari a data del 17 de juliol de 2020 era de 226.

El tercer punt va consistir en fer un repàs de la memòria d’activitats de l’any 2019, titulada “La Passada de les Bèsties Festives 2019”. En conjunt, l’any passat es van efectuar una dotzena de trobades i activitats de carrer. Pel que fa a les activitats formatives, es van fer dos cursos de RGCRE i es van celebrar unes Jornades Formatives sobre Associacionisme a Barcelona. Tant el projecte d’activitats del 2019 com el balanç econòmic del 2019 es van aprovar per majoria.

A continuació, es va presentar el projecte d’activitats per aquest 2020, que s’anomena “La Cercavila de les Bèsties Festives 2020”. Aquest any hi havia previstes una quinzena de trobades i activitats, tres dels quals ja es van haver d’anul·lar per la pandèmia del coronavirus. Alguns aspectes a destacar d’aquest nou exercici són:

  • Hi ha previst que l’administració convoqui dos cursos RGCRE: un per a la tardor i un altre per a l’hivern. La primavera passada ja es va anul·lar un perquè Catalunya es trobava en fase d’alerta pel coronavirus. Faltarà veure si aquests dos nous cursos es podran fer o no, depenent de com evolucioni la pandèmia.
  • Pel que fa al projecte de Digitalització de figures 3D, en aquests moments l’Agrupació del Bestiari està buscant finançament per poder fer una segona ronda d’escanejos.
  • Respecte als escanejos que ja es van fer, la federació disposa dels fitxers en brut. Aquests, però, s’han d’acabar de processar perquè es puguin utilitzar. En aquests moments, al voltant del 70% dels fitxers ja estan renderitzats.
  • Una segona línia de treball del projecte és la creació d’una aplicació de realitat virtual. A finals d’any s’espera haver-ne fet una prova pilot.
  • La tercera línia de treball contempla la creació d’una aplicació de realitat augmentada. A través d’aquesta, es podrà veure la figura des de tots els angles mitjançant un visor.
  • Un altre dels projectes de l’Agrupació d’aquest 2020 és l’elaboració d’una guia de bones pràctiques en actes de pirotècnia. L’objectiu és resumir i explicar la normativa existent amb un llenguatge més entenedor i esvair falsos rumors i creences.

El projecte d’activitats per aquest 2020 i el pressupost anual es van aprovar per majoria.

L’Assemblea General Ordinària va estar presidida per (d’esquerra a dreta): Mercè Ayora (vicepresidenta econòmica), Mateu Tres (president de l’Agrupació), Jordi Mullor (vicepresident executiu) i Marc Rodero (secretari)

El sisè punt de l’Ordre del Dia va ser la modificació de les quotes de l’any 2020. Arran de la situació viscuda per la Covid-19, la junta es va plantejar quines accions es podrien dur a terme perquè la crisi tingués menys impacte en les entitats. Les principals propostes van ser reduir de manera extraordinària la quota i baixar-la un 30% i no girar rebuts mentre hi hagués l’estat d’alarma. També es va oferir la possibilitat d’estudiar els casos particulars d’aquelles entitats que no poguessin fer front al pagament de la quota. La proposta va ser aprovar per majoria.

Després d’aquest punt va ser el moment de presentar l’informe de gestió de crisi del coronavirus, un document on es recullen totes les accions que va dur a terme l’Agrupació després de la declaració de l’estat d’alarma i el posterior confinament de la ciutadania. L’informe descriu les mesures que va prendre la federació en diferents àmbits, és a dir, a nivell d’entitats, a nivell laboral, institucional, de comunicació i d’execució d’activitats.

En l’últim tram de l’Assemblea es va procedir a la renovació de dos càrrecs de la Junta de Govern. Es va aprovar per unanimitat que Marc Rodero, president de l’associació Drac de Foc el Cabrot del Vendrell, fos el nou secretari. Es va aprovar per majoria que Eduard Sedó, membre del Ball de Sant Miquel i Diables de la Riera de Gaià, fos el nou vocal de mèdia.

El penúltim punt que es va aprovar durant l’Assemblea va ser la proposta de trasllat de la seu social de l’Agrupació a un altre local ubicat també a Vilafranca del Penedès. La proposta es va aprovar per unanimitat.

Finalment es va provar, també per unanimitat, la creació d’una Comissió de Gènere que treballi per augmentar la presència de la dona en el món del foc. La comissió té tres objectius principals:

  • Adequar la documentació de l’Agrupació del Bestiari perquè tingui un llenguatge inclusiu.
  • Preparar una enquesta per saber quantes dones hi ha en el món del bestiari i conèixer quina és la seva participació.
  • Realitzar entrevistes a diferents dones del món de la cultura popular, i del món del bestiari i del foc, per visibilitzar el moment que estan vivint.

L’Assemblea General Ordinària es va donar per acabada al voltant de les 20.35 h, després del període de precs i preguntes.