Aplicacions gratuïtes perquè les juntes de govern puguin votar per escrit

Videoconferència 2

Tal com s’explica en el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, els òrgans de govern d’una entitat poden votar per escrit i sense sessió (podeu llegir el següent article) sempre que ho decideixi el president de l’associació o bé quan ho demanin almenys dos membres de l’òrgan de govern. Això es pot fer a través de correu electrònic o bé mitjançant les següents eines virtuals de vot:

a) Ferendum

Ferendum és una aplicació en línia totalment gratuïta que permet crear enquestes sense límit de participants. N’hi ha de dos tipus:

  • Votacions Anònimes: No es mostra qui ha votat cada opció. La persona que ha creat la votació només veu el nombre de vots que ha obtingut cada resposta i un percentatge.
  • Taula de vots: L’encarregat de crear l’enquesta veu una taula amb les votacions que ha fet cada participant.

S’ofereixen, a més, dues classes d’enquesta. La privada, en les quals només es pot accedir a través de l’enllaç, i la pública, que apareix al llistat de Votacions Públiques de Ferendum i en ella hi pot participar qualsevol persona.

Després de fer l’enquesta, l’aplicació ofereix un enllaç que es pot compartir per correu electrònic o a través de les xarxes socials. També hi ha la possibilitat d’integrar-la en qualsevol pàgina web mitjançant un petit codi HTML.

Finalment, pel que fa als resultats, els participants els poden veure abans de fer la votació o després. També es pot configurar l’enquesta perquè només els vegi l’administrador. Si s’introdueix el correu electrònic, aquests s’enviaran al mail.

b) Framadate

Framadate és un servei en línia molt intuïtiu que permet preparar una reunió o fer una enquesta. Per fer-ho no és necessari registrar-se. Primer cal indicar el nom i el correu electrònic de l’administrador i després definir la pregunta de l’enquesta i les diferents respostes.

L’aplicació ofereix l’opció d’establir una data de venciment perquè després d’un dia concret l’enquesta s’arxivi. També permet exportar-la en PDF o en CSV.

Després de fer la configuració, l’administrador rebrà dos correus: un que contindrà l’enllaç de l’enquesta per a enviar-la als participants i l’altre que contindrà l’enllaç a la pàgina d’administració d’aquesta.

L’únic inconvenient de l’aplicació és que no és anònima, per votar s’ha de posar un nom d’usuari, encara que també es pot posar un número o una lletra qualsevol perquè no se sàpiga què vota cadascú.

c) Survio

Survio és una aplicació amb diferents versions, una gratuïta i tres prèmium. La versió gratuïta permet triar enquestes amb diferents plantilles segons la seva tipologia. Ara bé, només poden respondre l’enquesta un màxim de 100 persones cada mesEl nombre d’enquestes i el nombre de preguntes, per altra banda, és il·limitat.

A l’hora de fer l’enquesta, l’app ofereix un enllaç per poder-la compartir i d’aquesta manera la puguin respondre diferents usuaris. Després d’obtenir els resultats, l’administrador els pot veure en diagrames, però en la versió gratuïta no els pot exportar.

Un avantatge és que l’enquesta pot ser anònima i, a més, el seu disseny s’adapta als telèfons mòbils. Un inconvenient és que per poder crear una enquesta t’has de registrar prèviament.

(Recordem que en tots els casos de les eines de vot és important que es registrin els vots per acreditar la votació dels acords)

I a més… una aplicació de reunions virtuals

a) Jitsi Meet 

Jitsi Meet és un sistema que serveix per fer trucades a través d’internet. No necessita registre previ ni s’ha d’instal·lar en cap ordinador. Es pot utilitzar directament des del navegador. Un dels avantatges és que les videotrucades no tenen límit d’usuaris.

Per fer-lo servir només cal entrar a la web i escriure un nom per crear una sala. Si és una altra la persona que crea la sala, s’ha de posar el nom que ha escollit i el cercador la buscarà. Una altra opció és compartir la sala a través d’un enllaç.

Com expliquen des del portal Xataka, les conversacions d’aquesta aplicació estan xifrades per defecte, encara que el xifrat no és d’extrem a extrem. La informació es desencriptarà sempre en el servidor que allotgi la conversa. Aquest servidor pot ser el de Jitsi Meet o hi ha una altra opció: descarregar un software per fer que un ordinador privat es converteixi en el servidor que aculli la trucada.

(Foto: Reunió per videoconferència / Font: Pexels