S’obren dues noves convocatòries de subvencions: una per a la producció d’espectacles i exposicions i una altra per a consultories

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha obert dues noves convocatòries de subvencions per a l’àmbit de la cultura popular i tradicional. La primera és per a la producció d’espectacles i exposicions i la segona per a la realització de consultories.

(Cal tenir en compte que no hi poden optar aquelles activitats que han estat incloses en el projecte de subvenció col·lectiva de l’Agrupació del Bestiari. La duplicitat d’ajut està prohibida a les bases de la Generalitat i implica la revocació d’aquest en el moment que sigui detectada).

Subvencions per a la producció d’espectacles i exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional 

Són subvencions per donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana. La tipologia de les activitats objecte de subvenció són les següents:

  • La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.
  • La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana.

A qui va dirigit?

  • A les corporacions locals o ens que en depenen.
  • A les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya.
  • A les empreses, siguin persones físiques o jurídiques amb domicili a un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
  • Les comunitats de béns, amb domicili social a Catalunya.

No poden optar a aquestes subvencions les federacions d’entitats.

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 al 19 de maig del 2022 a les 14 h.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

Subvencions per a la realització de consultories per a entitats de l’àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic

Són subvencions per a la realització de consultories per a entitats privades sense ànim de lucre de l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i el patrimoni etnològic català.

A qui va dirigit?

A les associacions, fundacions i federacions amb seu social a Catalunya i que pertanyin a l’àmbit de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i el patrimoni etnològic català.

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 al 19 de maig del 2022 a les 14 h.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

(La Fil·loxera Infantil, una fil·loxereta infantil i un cep infantil de Sant Sadurní d’Anoia exposats al Casal de Barri Torre de La Sagrera)