Convocada Assemblea General Ordinària el pròxim divendres 22 de juliol al Poblenou

A totes les entitats federades a l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya:

Amb el present escrit es convoquen totes les entitats federades a la propera Assemblea General Ordinària que tindrà lloc divendres 22 de juliol de 2022 a les 18.30 h en primera convocatòria i a les 19 h en segona convocatòria.

Lloc: Sala d’actes del Centre d’Imatgeria Festiva del Poblenou, Can Saladrigas
Carrer del Joncar, 35, 08005 Barcelona (Barcelonès)

L’ORDRE DEL DIA serà:

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior (AGO 2021)
  2. Altes i baixes de socis 2021
  3. Memòria d’activitats 2021
  4. Balanç econòmic 2021
  5. Projecte d’activitats anuals “El Ressorgiment del Bestiari Festiu 2022” i pressupost 2022
  6. Aprovació quotes 2022
  7. Renovació de càrrecs de la junta
  8. Precs i preguntes

En acabar l’Assemblea, s’oferirà un petit refrigeri.

Al correu electrònic de l’entitat s’adjunta la documentació relativa als punts que es tractaran. També s’adjunta el model de formulari perquè deleguin el vot aquelles persones que no puguin assistir personalment.

Des de la Junta de Govern de l’Agrupació del Bestiari se celebra que enguany es pugui recuperar la presencialitat en aquest tipus d’esdeveniments. Tot esperant poder-nos retrobar en persona, esperem la vostra assistència donada la importància dels temes a tractar.

 NOTA: Aquesta convocatòria correspon a l’Assemblea General que va ser ajornada el passat mes de maig.

En nom de la Junta de Govern.