L’Agrupació del Bestiari entra a formar part del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana

Des d’aquest mes de juliol, l’Agrupació del Bestiari és un membre més del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana. Es tracta d’una llista que agrupa totes aquelles entitats que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana dins del seu àmbit d’actuació.

I què s’entén per foment de la llengua catalana? Doncs la realització d’activitats que promoguin actituds positives envers el català o tendeixin a incrementar-ne el coneixement o l’ús, ja sigui entre la població en general, o bé en col·lectius concrets.

Actualment, el cens agrupa tota mena d’entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que actuen en àmbits molt diversos: foment de la llengua, esports, noves tecnologies, cultura (com cinema, música i tradicions), integració social, educació, joves i lleure, organitzacions empresarials i organitzacions sindicals.

L’any 2002 la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya va crear el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana, que va néixer per estimular les entitats a continuar impulsant el català i donar suport i reconeixement a la seva feina. Des dels inicis, ha tingut una gran acceptació i ha crescut any rere any.