L’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació del Bestiari aprova seguir amb la reducció de quota i renova part de la Junta de Govern

El passat divendres 22 de juliol es va celebrar al Centre d’Imatgeria Festiva Can Saladrigas (el Poblenou) l’Assemblea General Ordinària de l’Agrupació del Bestiari.

L’acte, que estava convocat a les 18.30 h en primera convocatòria i a les 19 h en segona convocatòria, va durar aproximadament una hora i va comptar amb l’assistència d’una quinzena de representants de les diferents entitats federades.

Tots els punts que es van sotmetre a votació durant l’Assemblea General es van aprovar per unanimitat. D’aquesta manera, es va aprovar l’acta anterior (la del 2021), la memòria d’activitats i el balanç econòmic del 2021, el projecte d’activitats del 2022, les quotes del 2022 i la renovació dels càrrecs de la Junta de Govern.

Enguany, el projecte d’activitats es titula “El Ressorgiment del Bestiari Festiu 2022” i inclou vuit activitats organitzades o bé directament per l’Agrupació del Bestiari o bé coorganitzades amb alguna altra entitat. Entre totes elles destaca la celebració del IX Festivitas Bestiarum i la gala d’entrega dels Premis BEST, que tindrà lloc el pròxim mes de novembre a Igualada, Capital de la Cultura Catalana del 2022.

Com és habitual, en l’Assemblea General Ordinària també es va repassar el nombre de colles que s’havien donat d’alta i de baixa de la federació l’últim any, quedant en data del 31 de desembre del 2021 un total de 243 associacions federades.

Les quotes es mantenen

L’any 2020, amb l’arribada de la pandèmia, l’Agrupació del Bestiari va decidir rebaixar la quota de soci un 30% per tal de fer front a la nova situació de les entitats, que havien hagut d’aturar pràcticament tota la seva activitat.

El 2021 l’import de 70 € es va mantenir i aquest 2022 s’ha deixat tal com estava perquè malgrat ja no estigui vigent l’estat d’alarma, ni hi hagi grans restriccions que impedeixin el normal funcionament de les entitats, encara hi ha molts projectes associatius bastant tocats tant a nivell de recursos com d’associats. A més, continuen havent certes dificultats administratives per a desenvolupar les activitats amb plena normalitat.

És per tots aquests motius que en l’Assemblea General es va decidir prorrogar la reducció del 30% de la quota de pertinença, quedant en 70 € anuals.

Els rebuts d’enguany es giraran a partir de l’estiu, oferint la possibilitat d’ajornar la quota fins al mes de desembre del 2022 a les entitats amb problemes de liquiditat. A part, també es donarà la possibilitat de pactar un ajornament superior en casos particulars de situació extrema.

Nous càrrecs en la Junta de Govern 

Abans del torn de precs i preguntes, l’últim punt que es va aprovar per unanimitat en l’Assemblea General Ordinària del 2022 va ser la renovació dels càrrecs de la Junta de Govern.

Així, Mateu Tres continuarà com a president de la federació, mentre que Mercè Ayora deixarà el càrrec de vicepresidència econòmica i passarà a ocupar el de vicepresidència executiva, per tal de poder prendre les decisions d’una manera més directa.

Jordi Mullor, per la seva banda, ocuparà la vicepresidència de protocol, un nou càrrec que s’ha incorporat enguany pensant en tots els actes que organitzarà d’ara endavant l’Agrupació del Bestiari i en els protocols que s’hauran de seguir.

L’altre nou càrrec és el de Javi Escamilla com a vocal de territori. Escamilla serà el nexe d’unió entre totes les territorials de l’Agrupació del Bestiari, s’encarregarà de coordinar-les i també de convocar les assemblees de cada zona.

Finalment, la secretaria, ocupada per Marc Rodero, passarà a ser la secretaria econòmica, donat que Rodero a partir d’ara tindrà més responsabilitats pel que fa als temes econòmics de la federació.

En l’Assemblea General també es va recordar la desaparició de la vocalia de mèdia, tal com es va acordar en l’Assemblea General Extraordinària del 19 de febrer del 2022 i com va quedar reflectit en l’última actualització dels estatus.