Trobada de Bestiari Festiu a l’IdentiCAT 2023 (Bao)

L’IdentiCAT és una festa de la catalanitat de la Catalunya Nord que es celebra des de fa dues dècades. Al llarg dels diferents dies que dura la mostra, s’hi organitzen actes de diferents manifestacions festives catalanes, com ara un aplec de gegants i bastoners, concerts de música tradicional, una trobada de diables… L’entitat Aire Nou de Bao és membre de l’Agrupació i se’ls coneix per la seva inesgotable energia per reivindicar la catalanitat de la Catalunya Nord des de l’àmbit cultural.

Dissabte 20 de maig (programa provisional)

matí: arribada

16h Cercavila de bestiari

(dinar o sopar, a concretar)

 

ES CERCA:

  • Una o dues entitats federades que participin amb el(s) seu(s) element(s) de bestiari de foc a la cercavila de bestiari de l’IdentiCAT 2022.

S’OFEREIX:

  • L’Agrupació del Bestiari abonarà a l’entitat participant les despeses de desplaçament.
  • L’Agrupació del Bestiari aportarà el material pirotècnic per a l’acte.
  • Aire Nou ofereix dinar o sopar a les entitats participants (a concretar).

PRESENTEU LA VOSTRA PROPOSTA:

Enviar un correu electrònic a info@bestiari.cat amb la següent informació:

 • Breu escrit argumentant el perquè hi voleu participar
 • Fitxa de les figures que es volen portar, amb foto
 • Previsió del nombre de persones que participaran
 • Adjuntar pressupost del desplaçament (cost del transport de la bèstia i/o autocar. Pirotècnia no inclosa)

Una comissió tècnica formada per persones vinculades a l’Agrupació elaborarà una proposta que serà traslladada als organitzadors dels actes. Es valoraran les propostes que siguin singulars, de colles que celebrin aniversaris o bé que incorporin a més d’una figura en el mateix desplaçament. L’organitzador de cada un dels actes és qui té la potestat d’escollir els participants que més s’adiuen atenent als objectius i pressupost de la trobada.

Les entitats que resultin seleccionades, hauran d’aportar a l’Agrupació la següent informació:

 • Confirmació del nombre de persones participants (per a l’àpat)
 • Gestionar la comanda i recollida de pirotècnia seguint indicacions de l’Agrupació
 • Aportar rebut de la pòlissa de Responsabilitat Civil, certificats CRE i RGCRE