Trobada de Gegants i Bestiari (Tuïr).

Essent ja tradicional de cada juliol, la municipalitat de Tuïr (Rosselló) organitza una Trobada de Gegants i Bestiari. Des de l’Agrupació hi col·laborem aportant diverses figures de bestiari festiu.

L’Oficina de Cultura i Animació obsequia als participants amb un sopar. Després d’aquest, pels volts de les 21h, el bestiari festiu participa en una cercavila i posterior ballada de lluïment a la Plaça de la República.

Dissabte 8 de Juliol (programa provisional)

Arribada 15:00h

16:00h: Inici Cercavila amb Gegants i Bestiari

19:00h: Aperitiu i posterior sopar

Entre les 22:00h i les 23:00h, cercavila i enceses de lluïment a la plaça de l’Ajuntament.

ES CERCA:

  • Quatre o cinc entitats federades que participin amb el(s) seu(s) element(s) de bestiari de foc a la cercavila de bestiari amb pirotècnia.
  • Tindran preferència les entitats de Catalunya Nord a petició de l’organitzador

S’OFEREIX:

  • L’Agrupació del Bestiari abonarà a l’entitat participant les despeses de desplaçament.
  • L’Agrupació del Bestiari aportarà el material pirotècnic per a l’acte.
  • La Mairie de Tuïr ofereix sopar a les persones assistents.
  • No hi ha possibilitat de pernocta.

PRESENTEU LA VOSTRA PROPOSTA:

Enviar un correu electrònic a info@bestiari.cat amb la següent informació:

 • Breu escrit argumentant el perquè hi voleu participar
 • Fitxa de les figures que es volen portar, amb foto
 • Previsió del nombre de persones que participaran
 • Adjuntar pressupost del desplaçament (cost del transport de la bèstia i/o autocar. Pirotècnia no inclosa)

Una comissió tècnica formada per persones vinculades a l’Agrupació elaborarà una proposta que serà traslladada als organitzadors dels actes. Es valoraran les propostes que siguin singulars, de colles que celebrin aniversaris o bé que incorporin a més d’una figura en el mateix desplaçament. L’organitzador de cada un dels actes és qui té la potestat d’escollir els participants que més s’adiuen atenent als objectius i pressupost de la trobada.

Les entitats que resultin seleccionades, hauran d’aportar a l’Agrupació la següent informació:

 • Confirmació del nombre de persones participants (per a l’àpat)
 • Gestionar la comanda i recollida de pirotècnia seguint indicacions de l’Agrupació
 • Aportar rebut de la pòlissa de Responsabilitat Civil, certificats CRE i RGCRE