L’Agrupació convoca Assemblea General Ordinària el proper dia 13 de Maig a Constantí.

El proper dissabte dia 13 de Maig es durà a terme l’Assemblea Geberal Ordinària

El Bar del Sindicat Agrícola de Constantí (Tarragona)  acollirà la reunió a les 17:30h en primera convocatòria i a les 18:00h en segona convocatòria.

Ordre del dia:

  • Lectura i aprovació de l’acta anterior.
  •  Altes i baixes de socis 2022.
  • Memòria d’activitats 2022.
  • Balanç econòmic 2022.
  • Projecte d’activitats anuals i pressupost 2023.
  • Aprovació quotes 2023.
  • Precs i preguntes

Us deixem l’enllaç amb l’adreça del Sindicat.

https://goo.gl/maps/G66zByKXQP5fPaPE6