Calendari de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha publicat el calendari de les diferents línies de subvenció adreçades a associacions de l’àmbit de la cultura popular del nostre país. Preneu-ne nota!

Recordeu que, des de l’any passat, l’Agrupació promou un projecte comú per a totes les entitats de bestiari festiu mitjançant el qual s’agrupen les principals trobades de bestiari festiu de Catalunya. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el servei d’atenció de l’Agrupació (Tel. 935175587, info@bestiari.cat).

CALENDARI DE SUBVENCIONS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Del 28 de març al 10 d’abril de 2017:

  • Subvencions per a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l’associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana.
  • Subvencions per a la producció i edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.

De l’11 al 27 d’abril de 2017:

  • Subvencions per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
  • Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional.
  • Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme.

Del 18 d’abril al 2 de maig de 2017:

  • Subvencions per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

Del 6 al 19 de juny de 2017:

  • Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

Del 4 al 17 de juliol de 2017:

  • Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per fer activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.