Renova les assegurances amb l’Agrupació de Bestiari

El passat mes de maig, l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya va subscriure un acord amb ARÇ CORREDORIA D’ASSEGURANCES SCCL per tal d’oferir en exclusiva els serveis d’assegurances a totes les entitats federades. Aquest acord va permetre oferir-vos pòlisses a millors preus.

Malgrat existir diferents alternatives el mercat de les assegurances per als grups de bestiari, des de l’Agrupació recomanem aquesta proposta per la capacitat d’influir en la negociació i gestió d’incidències i sinistres, ja que us dona accés a un millor servei amb millors prestacions.

OFERTA D’ASSEGURANCES PER AL COL·LECTIU DEL BESTIARI FESTIU

Pòlisses obertes

  • Responsabilitat Civil (companyia MGS): s’ofereix contractació de pòlissa de RC (obligatòria) per a donar cobertura a les activitats que desenvolupa cada entitat, en funció de la seva tipologia i risc (bestiari sense foc, bestiari amb foc, bestiari amb foc i diables)
  • Accidents (companyia MGS): s’ofereix contractació de pòlissa d’accidents amb condicions molt favorables, obligatòria en el cas que el col·lectiu incorpori menors d’edat.

Pòlisses tancades

L’Agrupació del Bestiari subscriu una pòlissa per donar cobertura a totes les entitats federades (sense cost per a les entitats) en els següents supòsits, amb l’objectiu de forjar un suport sòlid per fer front a possibles reclamacions contra l’entitat o contra els membres de les Juntes Directives en l’exercici altruista i no lucratiu de les seves funcions.

  • Responsabilitat Civil de les Juntes Directives (companyia ACE)
  • Defensa Jurídica (companyia ARAG)

Per a més informació i contractació, poseu-vos en contacte amb el servei d’atenció a les colles de l’Agrupació:

Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya
Carrer Parlament, 30
08720 Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tel. 93 517 55 87 (de dilluns a divendres, de 9 a 14h)
Whatsapp. 647 69 52 63
Mail. info@bestiari.cat