Les entitats ja poden presentar el Model 347 a Hisenda

Fins al 28 de febrer, les organitzacions no lucratives disposen de temps per lliurar la declaració informativa.

El proper 28 de febrer finalitza el termini perquè les organitzacions no lucratives presentin el Model 347 davant l’Agència Tributària.

Estan obligades a fer-ho les entitats que durant l’any 2017 hagin realitzat compres o vendes anuals a un mateix proveïdor o client per un volum de més de 3.005,06 euros. També aquelles que hagin rebut i cobrat subvencions d’administracions, tant públiques com privades, que superin aquest mateix import.

Per poder presentar aquest model, caldrà disposar d’un certificat o signatura digital a nom de l’entitat com a persona jurídica. En cas de no comptar amb aquest document, es podrà fer mitjançant el certificat d’un “col·laborador/a social”, és a dir, d’un gestor/a que pugui fer tràmits amb hisenda per encàrrec de tercers.
La no presentació d’aquest model, si es tenen operacions per declarar, pot comportar una sanció per a l’entitat.

Com a novetat de cara a l’any 2018, la declaració d’aquest model s’avançarà al mes de gener i deixarà de realitzar-se al febrer, com es fa actualment.

Per a més informació sobre aquesta declaració informativa, podeu consultar els següents recursos publicats a Xarxanet sobre aquesta qüestió:

Font: Xarxanet.org